01-04-2020 Uitfaseren TLS1.0 en TSL1.1 / Discontinuing TLS1.0 and TLS1.1 [UPDATE]

Zoals reeds middels nieuwsbrieven en mailings aangekondigd zullen wij op woensdag 1 april gaan starten met het uitfaseren van TLS1.0 en 1.1 op al onze managed klantservers. Specifieke afspraken die gemaakt zijn met klanten zullen uiteraard nageleefd worden.

Updates zullen op deze pagina geplaatst worden.

[UPDATE 01-04-2020 16:20]

Alle door Puppet gemanagede Linux klantmachines met Apache zijn voorzien van de nieuwe TLS settings, evenals de Linux shared hosting machines.

Alle Windows 2012r2 (niet-SQL) klantmachines in het platform in Ede zijn voorzien van de nieuwe TLS settings. De wijzigingen zullen na de volgende reboot (dus normaal gesproken tijdens het volgende Windows Update weekend) actief worden.

De MSSQL machines zijn nog niet gedaan omdat een aantal eerst Service Pack Updates dienen te krijgen. Wanneer dit gebeurt wordt nog gecommuniceerd.

[UPDATE 02-04-202]

Alle managed Windows 2016/2019 klantmachines zijn voorzien van de nieuwe TLS settings. Ook hier geldt dat deze wijzigingen pas actief worden na de eerstvolgende reboot. Normaal gesproken gebeurt dat tijdens het volgende Windows Update window.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

As we have announced through mailings and newsletters, we will start to discontinue TLS1.0 and TLS1.1 from wednesday april 1 on all our managed customer servers. Specific agreements with customers will ofcourse be honored.

Updates will be placed on this page.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31 85 – 30 30 999.

[UPDATE 01-04-2020 16:20]

All Linux Apache webservers of our customers that are managed by puppet haven been updated to the new TLS settings. This has also been done for all our shared hosting linux servers.

All Windows 2012r2 (non-SQL) customer machines in our platform in Ede have been updated to the new TLS settings. The changes will go live after the next reboot (so in most cases at the next Windows Update window).

The MSSQL customer machines have not received the new TLS settings yet, because most of them first need the latest Service Pack Updates. We will communicate when this is going to happen.

[UPDATE 02-04-2020]

All managed Windows 2016/2019 customer machines have been updated with the new TLS settings. These changes will also go live after the next reboot (so in most cases at the next Windows Update window).

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31 85 – 30 30 999.

27-03-2020 08:00 – 08:30 : Onderhoud/maintenance SQL Server MySite4u

Vrijdag 27 maart, tussen 08:00 en 08:30 gaan wij onderhoud plegen aan de MSSQL server tbv Mysite4u. Gedurende dit onderhoud zal MySite4u verminderd beschikbaar zijn.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

On friday march 27, between 08:00 and 08:30 we are doing maintenance on the MSSQL server for MySite4u. During this window the MySite4u portal will have reduced availability.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31 85 – 30 30 999.

24-03-2020 Onderhoud netwerk / Maintenance network EDE

Dinsdag 24 maart 2020, tussen 10:30 en 12:30 vindt er onderhoud plaats aan onze hardware. Enkele switches worden er bij geplaatst.

Wij verwachten geen onderbreking van onze diensten.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

On tuesday, 24th of march 2020, between 10.30am and 12.30pm we will be performing maintenance work on our hardware. We will add new switches to our platform.

We expect no interruption in our services.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 85 – 30 30 999.

20-03-2020 Onderhoud netwerk / Maintenance network EDE

Vrijdag 20 maart 2020, tussen 09:00 en 12:30 vindt er onderhoud plaats aan onze hardware. Enkele hosts worden toegevoegd aan ons platform.

Wij verwachten geen onderbreking van onze diensten.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

On friday, march 2020, between 09.00am and 12.30am we will be performing maintenance work on our hardware. We will add new hosts to our platform.

We expect no interruption in our services.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 85 – 30 30 999.

20-02-2020 Onderhoud netwerk / Maintenance network EDE

Donderdag 20 februari 2020, tussen 10:00 en 17:30 vindt er onderhoud plaats aan onze hardware. Enkele hosts worden toegevoegd aan ons platform.

Wij verwachten geen onderbreking van onze diensten.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

On thursday, februari 2020, between 10.00am and 05.30pm we will be performing maintenance work on our hardware. We will add new hosts to our platform.

We expect no interruption in our services.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 85 – 30 30 999.

17-02-2020 14:00-17:30 onderhoud/maintenance VMWare platform Ede

Er worden extra ESXi hosts toegevoegd aan ons cluster. Wij verwachten geen onderbrekingen in onze dienstverlening.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

We will add additional ESXi hosts to our cluster. We do not expect any disruption in our services.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 85 – 30 30 999.

06-02-2020 Onderhoud netwerk / Maintenance network EDE

Donderdag 6 februari 2020, tussen 14:00 en 17:30 vindt er onderhoud plaats aan onze hardware. Enkele hosts worden toegevoegd aan ons platform.

Wij verwachten geen onderbreking van onze diensten.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

On thursday, februari 6, between 02.00pm and 05.30pm we will be performing maintenance work on our hardware. We will add new hosts to our platform.

We expect no interruption in our services.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 85 – 30 30 999.

30-01-2020 14:00-17:30 onderhoud/maintenance VMWare platform Ede

Er worden extra ESXi hosts toegevoegd aan ons cluster. Wij verwachten geen onderbrekingen in onze dienstverlening.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

We will add extra ESXi hosts to our cluster. We do not expect any disruption in our services.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 85 – 30 30 999.

29-01-2020 23:00 Kort onderhoud OpenVPN klanten / Short maintenance OpenVPN customers

Op woensdag 29-01-2020, om 23:00 gaan wij de OpenVPN server voor klanten verplaatsen naar ons nieuwe platform. Dit zal de bestaande connecties verbreken, en de server zal een paar minuten niet bereikbaar zijn.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

On wednesday 29-01-2020, at 23:00 we are moving the OpenVPN server for customers to our new platform. This will disconnect running VPN sessions, and the server will be unavailable for a few minutes.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31 85 – 30 30 999.

31-01-2020 ONDERHOUD / MAINTENANCE NEXELLENT Zurich

Aankondiging onderhoud ISP Nexellent in Zwitserland. Tussen 18:00 en 21:00 start het onderhoud wat tot korte onderbrekingen kan leiden. Zie bericht.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Announcement of maintenance ISP Nexellent in Switzerland. Between 06.00 pm and 09.00 pm short disruptions may occur.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 – 85 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Message Nexellent:
Dear Sir or Madam,

Please consider the following important information!
We would like to inform you about the following emergency maintenance work.

Start maintenance: 2020-1-31 6.00 pm
End maintenance: 2020-1-31 9.00 pm

  • Expected down time: sshort interruptions during this time
  • Affected services: all collocation in the datacenter Zurich
  • Impact on the service: service interruption
  • Location of the maintenance: datacenter Zurich

Description of the work: Due to a malfunction of the management unit of one of our core switches, the switch must be restarted.

We apologise for any inconvenience this activity may cause and thank you for your understanding.