02-11-2022 Kwetsbaarheid OpenSSL3.0 / Vulnerability OpenSSL3.0

Recentelijk is er een vulnerability bekendgemaakt in het veelgebruikte OpenSSL, versie 3.0. De klantVM’s van Site4u (voornamelijk Debian) gebruiken deze kwetsbare versie niet, en daarom zijn er voor de gebruikte versie ook geen patches uitgebracht.

Patches zullen dus volgens het reguliere Linux update schema, op elke eerste woensdag van maand geinstalleerd worden

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


Recently a vulnerability for OpenSSL version 3.0 has been discovered. All Site4u customer VM’s (mostly Debian) are not using the vulnerable version, therefor there are no patches for these versions.

Regular patches will be installed through the regular Linux Update schedule, every first wednesday of the month

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

31-10-2022 ONDERHOUD / MAINTENANCE VMWARE PLATFORM EDE

31-10-2022 tussen 09.00 en 17.30 uur wordt er onderhoud gepleegd aan ons VMWare platform.

Er wordt geen downtime verwacht voor onze klanten servers.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.

31-10-2022 ONDERHOUD / MAINTENANCE VMWARE PLATFORM EDE

31-10-2022 between 09.00 en 17.00 there will be maintenance on our vmware platform.

We’re not expecting any downtime on our customer servers.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

26-10-2022 14:00 – 14:30 ONDERHOUD NETWERK / MAINTENANCE NETWORK

Op woensdag 26 oktober 14:00 wordt er van 14:00 tot 14:30 onderhoud op de Firewalls uitgevoerd om een kritieke vulnerability te patchen. Alle aangesloten apparatuur is redundant aangesloten, dus er worden geen onderbrekingen in de dienstverlening verwacht.
Op het moment van overschakelen is er een verhoogd risico op een zeer korte onderbreking.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


On Wednesday, October 26th from 2:00 PM to 2:30 PM maintenance will be performed on the Firewalls to patch a critical vulnerability. All connected equipment is redundantly connected, so no service interruptions are expected.
At the time of switching there is an increased risk of a very short interruption.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

18/19-10-2022 ONDERHOUD / MAINTENANCE VMWARE PLATFORM EDE

18/19-10-2022 tussen 09.00 en 17.30 uur wordt er onderhoud gepleegd aan ons VMWare platform.

Er wordt geen downtime verwacht voor onze klanten servers.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


18/19-10-2022 between 09.00 en 17.00 there will be maintenance on our vmware platform.

We’re not expecting any downtime on our customer servers.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

4/5-10-2022 ONDERHOUD / MAINTENANCE VMWARE PLATFORM EDE

4/5-10-2022 tussen 09.00 en 17.30 uur wordt er onderhoud gepleegd aan ons VMWare platform.

Er wordt geen downtime verwacht voor onze klanten servers.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


4/5-10-2022 between 09.00 en 17.00 there will be maintenance on our vmware platform.

We’re not expecting any downtime on our customer servers.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

15-09-2022 ONDERHOUD / MAINTENANCE VMWARE PLATFORM EDE

donderdag 15-09-2022 tussen 09.00 en 17.00 uur wordt er onderhoud gepleegd aan ons VMWare platform.

Er wordt geen downtime verwacht voor onze klanten servers. Tijdens het onderhoud is het mogelijk dat de vsphere omgeving tijdelijk niet bereikbaar is.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


Thursday 15-09-2022 between 09.00 en 17.00 there will be maintenance on our vmware platform.

We’re not expecting any downtime. During the maintenance the vsphere portal might be temporarily unavailable.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

14-04-2022 ONDERHOUD / MAINTENANCE VMWARE PLATFORM EDE

Donderdag 14-04-2022 , tussen 09:00 en 10:00 uur vindt er onderhoud plaats aan ons VMWare Platform in ons datacentrum in Ede. Defecte batterij in een ESXi hosts wordt vervangen.

Wij verwachten geen onderbreking van onze diensten.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


On thursday, 14th of april 2022, between 09.00am and 10.00am we will be performing maintenance work on our VMWare platform in our datacentre in Ede. An defective battery in ESXi hosts will be replaced.

We expect no interruption in our services.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

23-03-2022 ONDERHOUD / MAINTENANCE FIREWALLS EDE

Woensdag 23/03/2022 22:30 – 23:00 vind er onderhoud plaats op onze firewalls in Ede.

Er kan een korte onderbreking van enkele seconden ontstaan in onze dienstverlening.

[Update] Werkzaamheden afgerond. Migratie is succesvol.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Wednesday 23/03/2022 22:30 – 23:00 maintenance is scheduled for our firewalls in Ede.

There might be a few seconds of disruptions in our services. 

[Update] Maintenance completed. Migration is a succes.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

28-02-2022 Spoedonderhoud / Emergency maintenance MySite4U

Maandag tussen 10:00 en 11:00 wordt Mysite4U geupdate naar een nieuwe versie.
We verwachten korte onderbrekingen.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


Monday between 10:00 and 11:00 Mysite4U will be updated to a new version.
We expect short interruptions.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

04-02-2022 ONDERHOUD / MAINTENANCE FIREWALLS EDE / Klanten

Vrijdag 04/02/2022 22:00 – 23:00 vind er onderhoud plaats op onze firewalls in Ede en onze klanten Firewalls.

Wij verwachten een aantal keer een korte een onderbreking van enkele seconden in onze dienstverlening. Bestaande SSL-VPN sessies worden verbroken.

[UPDATE] 22:32 Firewall upgrades zijn afgerond.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Friday 04/02/2022 22:00 – 23:00 maintenance is scheduled for our firewalls in Ede and our customer Firewalls.

We do expect several times a few seconds of disruptions in our services.  Connected SSL-VPN sessions will be terminated. 

[UPDATE] 22:32 Firewall upgrades are completed.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.