12-02-2019 Onderhoud / maintenance VMware Zürich [UPDATE]

Dinsdag 12 februari tussen 9:30 en 17:30 gaan we onze VMware omgeving in Zürich voorzien van de laatste patches. VMs zullen zonder onderbreking door blijven draaien.

Update 17:30. Het loopt iets uit. Naar schatting is het voor 18:00 klaar.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.


On Tuesday February 12th between 9:30 and 17:30 we will apply the latest patches on our VMware environment in Zürich. VMs will continue to run without interruption.

Update 17:30. It takes a little longer than expected. We expect to be finished before 18:00.

If you have additional questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

05-02-2019 Onderhoud / Maintenance DNS Servers [UPDATE]

Op dinsdag 5 februari, om 14:00 zullen wij onderhoud plegen op onze DNS servers. Wij verwachten geen onderbrekingen in de dienstverlening.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

UPDATE

Helaas is er toch tussen 14:10 en 14:35 een onderbreking geweest in de DNS service van een aantal domeinen. Hierdoor kan het zijn dat een domein tijdelijk niet bereikbaar was.
De update is teruggedraaid en zal later opnieuw worden ingepland.

______________________________

On Tuesday februari 5, at 14:00 we will do maintenance on our DNS servers. We expect no interruptions to our services.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 – 85 – 30 30 999.

UPDATE

Unfortunately there was a disturbance in the DNS service of some domains between 14:10 and 14:35. As a result, some domains may have been temporarily unavailable.
The update has been rolled back and will be scheduled again later.

30-01-2019 Onderhoud /maintenance VMWare platform

Woensdag 30 januari tussen 09.00 en 17.00 uur wordt er onderhoud gepleegd aan ons VMWare platform.
Er wordt geen downtime verwacht.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

______________________________

Wednesday 30 January during work hours between 09.00 and 17.00 hours maintenance will take place on our VMWare platform.
We expect no downtime.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 – 85 – 30 30 999.

15-01-2019 Onderhoud / maintenance Open VPN server

Dinsdagavond 15 januari tussen 21.00 en 22.00 uur wordt er een onderhoud gepleegd op de Open VPN access server.
Gedurende het onderhoud kan de dienst tijdelijk buiten gebruik zijn.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

______________________________

Tuesday evening 15 January between 21.00 and 22.00 hours maintenance will take place on the Open VPN access server.
During maintenance the service can be temporarily out of use.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 – 85 – 30 30 999.

15-11-2018 Onderhoud / maintenance storage VMware platform Haarlem

Donderdag 15 november tussen 23.00 en 0.00 wordt het storage van ons VMwareplatform in Haarlem voorzien van de nieuwste firmware. Hierbij kunnen VMs korte tijd enige hinder ondervinden omdat paden naar het storage zullen veranderen wegens controller failovers.

Heb je vragen over dit bericht, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.


Thursday November 15 between 23.00 and 0.00 we will upgrade the firmware of the storage of our VMware platform in Haarlem. VMs may experience some temporary hindrance because controllers will failover and other paths to the storage will be chosen.

If you have questions about this message, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

12-11-2018 Onderhoud / maintenance storage VMware platform Zürich

Maandag 12 november tussen 23.00 en 0.00 wordt het storage van ons VMwareplatform in Zürich voorzien van de nieuwste firmware. Hierbij kunnen VMs korte tijd enige hinder ondervinden omdat paden naar het storage zullen veranderen wegens controller failovers.

Heb je vragen over dit bericht, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.


Monday November 12 between 23.00 and 0.00 we will upgrade the firmware of the storage of our VMware platform in Zürich. VMs may experience some temporary hindrance because controllers will failover and other paths to the storage will be chosen.

If you have questions about this message, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

01-11-2018 Onderhoud / maintenance storage VMware platform Ede

Donderdag 1 november tussen 23.00 en 0.00 wordt het storage van ons VMwareplatform in Ede voorzien van de nieuwste firmware. Hierbij kunnen VMs korte tijd enige hinder ondervinden omdat paden naar het storage zullen veranderen wegens controller failovers.

Heb je vragen over dit bericht, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.


Thursday November 1st between 23.00 and 0.00 we will upgrade the firmware of the storage of our VMware platform in Ede. VMs may experience some temporary hindrance because controllers will failover and other paths to the storage will be chosen.

If you have questions about this message, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

30-10-2018 Onderhoud Mailplatform en MySite4U

Dinsdagavond 30 oktober nemen we een nieuw Mailplatform in productie. Dit onderhoud is gepland tussen dinsdag 22:30 en woensdag 01:00 uur. Mail zal tijdens dit onderhoud vertraagd worden afgeleverd, er zal geen mail kwijtraken. Ook zal tijdens dit onderhoud MySite4U af en toe niet bereikbaar zijn.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.


Tuesday evening October 30, we will take a new Mail platform into production. The maintenance is scheduled between Tuesday 22:30 and Wednesday 01:00. Mail will be delayed during this maintenance, no mail will be lost. Also during this maintenance MySite4U will occasionally be unavailable.

If you have additional questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

11+12-10-2018 Onderhoud / maintenance VMware Ede

Donderdag 11 en vrijdag 12 oktober 2018 tussen 9:30 en 18:00 gaan we onze VMware omgeving in Ede voorzien van de laatste patches. Hierbij zitten patches voor de L1TF kwetsbaarheden.

VMs zullen zonder onderbreking door blijven draaien, wel kan het tijdelijk van invloed zijn op de performance.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.


On Thursday 11th and Friday 12th of October between 9:30 and 18:00 we will patch our VMware environment in Ede. Included are patches for the L1TF vulnerabilities.

VMs will continue to run without interruption, but a temporary performance hit might be experienced.

If you have additional questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.