01-02-2022 ONDERHOUD / MAINTENANCE SWITCHES EDE BIT1

Dinsdag 04/02/2022 08:00 – 09:00 vind er onderhoud plaats op onze switches Bit1

Wij verwachten een korte onderbreking voor de Zabbix portal. Trend monitoring van en naar onze Zabbix servers blijven online.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Tuesday 01/02/2022 08:00 – 09:00 maintenance is scheduled for our firewalls in Ede and our customer Firewalls.

We do expect a short disruptions in our Zabbix portal. Trend monitoring to and from our Zabbix servers will stay online.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

27-01-2022 11:45 – 12:15 Spoedonderhoud / Emergency maintenance CVE-2021-4034

Op 27 januari 2022 vanaf 11:45 wordt er spoedonderhoud uitgevoerd in verband met CVE-2021-4034.

Lees hier meer over de kwetsbaarheid gevonden op linux systemen: https://www.qualys.com/2022/01/25/cve-2021-4034/pwnkit.txt.
Onze Debian installaties zijn niet getroffen, Centos en Cpanel installaties helaas wel: deze worden gepatcht tussen 11:45 en 12:15.

Er wordt geen downtime verwacht.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 99


On January 27, 2022 from 11:45 an emergency maintenance will be performed in connection with CVE-2021-4034.

Read more about the vulnerability found on Linux systems here: https://www.qualys.com/2022/01/25/cve-2021-4034/pwnkit.txt

Our Debian installations are not affected, Centos and Cpanel installations are unfortunately: they are patched between 11:45 and 12:15.

No downtime is expected.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

17-01-2022 16:00 – 17:00 Spoedonderhoud netwerk / Emergency maintenance network

Op 17 januari 2022 vanaf 16:00 gaan wij een netwerkswitch vervangen. Alle aangesloten apparatuur is redundant aangesloten, dus er worden geen onderbrekingen in de dienstverlening verwacht. Op het moment van overschakelen is er een verhoogd risico op een zeer korte onderbreking.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 99

On 17 january 2022, from 16:00 we are replacing a networkswitch. All connected equipment has a redundant connection, so we expect no interruptions in our services. At the time of switching there is an increased risk of a very short interruption

you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

Update 17:30 : De switch is succesvol vervangen / The switch has been replaced succesfully.

15-11-2021 Onderhoud /maintenance backup voorziening/services Ede

Op Maandag 15 November tussen 13.30 en 17.30 uur wordt er onderhoud gepleegd aan onze backup voorziening. Een nieuwe storagearray wordt toegevoegd en een controller wordt vervangen.

Er wordt geen downtime verwacht.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

______________________________

On Monday 15th of November between 01.30pm and 5.30pm maintenance will take place on our backup services. A new storagearray will be added and a controller .

We expect no downtime.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 – 85 – 30 30 999.

 

12-11-2021 14:00 – 17:00 Spoedonderhoud netwerk / Emergency maintenance network

Op 12 november 2021, vanaf 14:00 gaan wij een netwerkswitch vervangen. Alle aangesloten apparatuur is redundant aangesloten, dus er worden geen onderbrekingen in de dienstverlening verwacht. Op het moment van overschakelen is er een verhoogd risico op een zeer korte onderbreking.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


On 12 november 2021, from 14:00 we are replacing a networkswitch. All connected equipment has a redundant connection, so we expect no interruptions in our services. At the time of switching there is an increased risk of a very short interruption

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

UPDATE 16:45 De werkzaamheden zijn succesvol afgerond.
UPDATE 16:45 The maintenance has concluded succesfully.

22-10-2021 10:30 – 11:30 am Onderhoud spamfilters / Maintenance spamfilters

Op vrijdag 22-10-2021 om 10:30 – 11:30 ’s morgens gaat de leverancier van onze spamfilters kort onderhoud plegen op onze spamfilters. De mailstromen zullen gewoon blijven werken. Het is echter wel mogelijk dat functionaliteit t.a.v. mail in MySite4u, zoals bijvoorbeeld het aanmaken van mailboxen tijdelijk niet werkt. Ook zal het webinterface tijdelijk minder bereikbaar zijn.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


On Friday 22-10-2021 10:30AM – 11:30AM, the supplier of our spamfilters will do short maintenance on our spamfilters. Mail flows will keep working as usual. It is however possible that certain mail functions in MySite4u, for example creating mailboxes, will be unavailable temporarily. The webinterface will also be less available during this maintenance.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

UPDATE 12:28 Helaas zijn er problemen opgetreden bij de werkzaamheden van de leverancier, en is de webinterface en de mail functionaliteit in Mysite4u uitgevallen. Er wordt gewerkt aan een oplossing.

UPDATE 12:28 Unfortunately, the maintenance by the supplier has caused the webinterface and mail functionality in MySite4u to be unavailable. They are working on a solution.

UPDATE 13:25 Alle functionaliteit is hersteld.
UPDATE 13:25 All functionality has been restored

04-10-2021 Onderhoud /maintenance VMWare platform Ede

Van 04 t/m 08 en van 11 t/m 14 Oktober tussen 09.00 en 17.00 uur wordt er onderhoud gepleegd aan ons VMWare platform.

Er wordt geen downtime verwacht voor onze klanten servers. Toegang tot Vcenter portal is tussen 04-10-2021 op 10:00 and 12:30 tijdelijk onderbroken.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

______________________________

From 04 till 08 and from 11 till 14 of October during work hours between 09.00 and 17.00 hours maintenance will take place on our VMWare platform.

We expect no downtime for our customer servers. Access to the Vcenter portal will be interupted between 10.00am and 12.30pm.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 – 85 – 30 30 999.

29-09-2021 Onderhoud /maintenance mysite4u.nl

Op woensdagmorgen 29 september zullen we onze portal mysite4u.nl upgraden naar een nieuwe versie. Tussen 9 en 10 uur ’s morgens verwachten we enkele korte onderbrekingen in de portal website. Onderliggende diensten zoals hosting, DNS en email zullen niet beïnvloed worden door deze update.

In deze mysite4u update zijn onder andere de volgende zaken gewijzigd:

  • overzicht virtuele machines voor eindgebruikers
  • apikeys voor gebruik DNS api
  • twee factor authenticatie afdwingen voor gebruikers.
  • permissie systeem gewijzigd, api scopes in gebruik genomen.
  • diverse bugfixes voor beheerders

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

On wednesday morning September 29th we will upgrade the user portal mysite4u.nl. We expect a few short interruptions in the portal website between 9am and 10 am. Services like hosting, DNS and e-mail will not be affected by this update.

In this update the following issues are modified:

  • overview virtual machines for end users
  • apikeys for usage with DNS API
  • optionally force two factor authentication
  • permission system revised, usage of API scopes
  • bugfixes for system engineers.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 – 85 – 30 30 999.

13-07-2021 Onderhoud /maintenance WAN voorziening/services Ede

Op Donderdag 13 Juli tussen 09.00 en 11.30 uur wordt er onderhoud gepleegd aan onze WAN voorziening. Extra uplinks worden toegevoegd.

Er wordt geen downtime verwacht voor onze hoofd WAN verbinding. Onze secundaire WAN zal enkele minuten niet bereikbaar zijn. Onze trend monitoring (Zabbix) is daardoor tijdelijk niet te bereiken.

[UPDATE] De werkzaamheden zijn afgerond.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.
______________________________

On Thursday 13th of Juli between 09.00am and 11.30am maintenance will take place on our WAN services. New uplinks will be added.

We expect no downtime for our main WAN connection. Our secondairy WAN connection will be offline for several minutes. This will cause our trend monitoring (Zabbix) to be offline as well.

[UPDATE] Maintenance is completed.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 – 85 – 30 30 999.

31-05-2021 Onderhoud /maintenance backup voorziening/services Ede

Op Maandag 31 Mei tussen 15.30 en 17.30 uur wordt er onderhoud gepleegd aan onze backup voorziening. Een nieuwe storagearray wordt toegevoegd.

Er wordt geen downtime verwacht.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

______________________________

On Monday 31th of May between 03.30pm and 5.30pm maintenance will take place on our backup services. A new storagearray will be added.

We expect no downtime.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 – 85 – 30 30 999.