06-02-2019 ONDERHOUD / MAINTENANCE FIREWALLS EDE

Donderdag 06/02/2020 22:00 – 22:30 vind er onderhoud plaats op onze firewalls in Ede.

Wij verwachten een onderbreking van enkele seconden in onze dienstverlening. Bestaande SSL-VPN sessies worden verbroken.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Thursday 06/02/2020 22:00 – 22:30 maintenance is scheduled for our firewalls in Ede.

We do expect several seconds of disruptions in our services.  Connected SSL-VPN sessions will be terminated. 

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

16-01-2020 23:00 Onderhoud VMWare NSX platform / Maintenance VMWare NSX platform

Op donderdagavond 16-01-2020, om 23u, gaan wij werkzaamheden aan de NSX laag op ons nieuwe VMWare platform uitvoeren. Het doel hiervan is definitief uitsluitsel over onze laatste storing aan de NSX Firewall te krijgen. Wij verwachten geen onderbreking van onze dienstverlening.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

On thursday evening 16-01-2020, at 11PM, we are going to do maintenance on the NSX layer on our new VMWare platform. We are hoping to get a final analysis about our last outage on the NSX Firewall. We expect no interruption in our services

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31 85 – 30 30 999.

08-01-2020 Onderhoud netwerk / Maintenance network

Woensdag 8 januari 2020, tussen 19:30 en 21:30 vindt er onderhoud plaats aan onze hardware. Wij gaan nieuwe switches plaatsen, en een fysieke host verplaatsen naar het nieuwe cluster.
Wij verwachten geen onderbreking van onze diensten.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

On wednesday, januari 8, between 19:30- and 21:30 we will be performing maintenance work on our hardware. We will be placing new switches, and move a physical host to our new cluster.

We expect no interruption in our services.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31 85 – 30 30 999.

17-10-2019 Onderhoud uitgesteld / Maintenance postponed Netwerk EDE [Update]

[Update]
Het onderhoud is uitgesteld en wordt opnieuw ingepland. De nieuwe datum en tijden worden apart gepost.

Dinsdag 17/12/2019 13:00 – 17:45 vind er onderhoud plaats in Ede.
Er wordt een extra ESX host op platform V3 geplaatst.
Er wordt geen downtime verwacht.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

[Update]
Maintenance has been postponed and will be rescheduled. The new date and times are posted separately.

Tuesday 17/12/2019 13:00 – 17:45 maintenance is taking place in Ede.
An extra ESX host is installed on platform V3.
No downtime is expected.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31 85 – 30 30 999.

04-12-2019 Langer onderhoud verwacht voor vaste Linux updates shared hosting server/ Longer maintenance expected for regular Linux updates shared hosting server

Elke eerste woensdag van de maand tussen 23:00 uur en donderdag 01:00 uur worden Linux updates geautomatiseerd doorgevoerd.
Door extra uitgebreid onderhoud zal het onderhouds venster voor de shared hosting server van Site4U naar verwachting langer duren, tot mogelijk 03:00 uur.

Tijdens updates is er altijd een syteembeheerder standby om eventuele problemen te verhelpen.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Every first Wednesday of the month between 23:00 and Thursday 01:00 Linux updates are made automatically.
Due to extra extensive maintenance, the maintenance window for the Site4U shared hosting server is expected to last longer, possibly up to 03:00.

During updates there is always a system administrator on standby to resolve any problems.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31 85 – 30 30 999.

06-11-2019 9:00-12:00 mogelijk telefonie uitval kantoor / possible telephone outage office

Woensdag 6 november 2019 tussen 9.00 en 12.00 uur wordt er door onze leverancier onderhoud uitgevoerd aan onze telefoon en internet verbinding. Mogelijk is het kantoor van Site4U hierdoor telefonisch tijdelijk minder goed bereikbaar.
Als verbinding krijgen lastig is wordt geadviseerd om het later nog eens te proberen of om te mailen naar support@site4u.nl.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Wednesday, November 6, 2019 between 9:00 AM and 12:00 PM, our supplier will perform maintenance on our telephone and internet connection. It is possible that the Site4U office is temporarily less accessible by telephone.
If it is difficult to call, it is advised to try again later or to mail to support@site4u.nl.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31 85 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

17-10-2019 ONDERHOUD / MAINTENANCE SWITCHES EDE

Donderdag 17/10/2019 13:00 – 17:45 vind er onderhoud plaats op onze switches in Ede. Enkele switches en 1 esxi host worden vervangen.

Wij verwachten verder geen storingen in onze dienstverlening.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Thursday 17/10/2019 1:00PM – 5:30PM maintenance is scheduled for our switches in Ede. Several switches and one host will be replaced.

We do not expect other disruptions in our services. 

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

01-10-2019 ONDERHOUD / MAINTENANCE FIREWALLS EDE

Dinsdag 01/10/2019 22:00 – 22:30 vind er onderhoud plaats op onze firewalls in Ede. Bestaande SSL-VPN sessies worden verbroken.

Wij verwachten verder geen storingen in onze dienstverlening.

[UPDATE]Werkzaamheden afgerond. Het heeft een korte 10s onderbreking veroorzaakt in enkele edges van ons nieuwe NSX platform. Oorzaak zit hem in foutieve “alive-check”. Dit wordt zo spoedig mogelijk verholpen.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Teusday 01/10/2019 22:00 – 22:30 maintenance is scheduled for our firewalls in Ede. Connected SSL-VPN sessions will be terminated. 

We do not expect other disruptions in our services. 

[Update]Maintenance completed. However it did cause an 10s outage in one of our edges. Problem occured in the “alive-check”. This problem will be fixed as soon as possible. 

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

19-09-2019 ONDERHOUD / MAINTENANCE MONITORING EDE

Donderdag 19/09/2019 16:00 – 17:00 vind er onderhoud plaats op onze monitoring in Ede. Mogelijk hebben wij enkele minuten geen gegevens van ons platform.

Wij verwachten verder geen storingen in onze dienstverlening.
[UPDATE 16:50] Werkzaamheden lopen iets uit.
[UPDATE 17:20] Werkzaamheden succesvol afgerond

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Thursday 19/09/2019 4pm – 5pm maintenance will be scheduled on our monitoring in Ede. We may mis several minutes information about our platform.

We do not expect any disruption in other services.

[UPDATE] Due to some difficulties we need an extra half hour.
[UPDATE 17:20] work completed successfully

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

28-08-2019 Onderhoud / Maintenance Shared Hosting platform

Op woensdag 28 augustus 2019 tussen 22:00 en 23:00 zullen wij de Shared Hosting machines down brengen om vervolgens de laatste versie van Eset File Security clients te installeren.

Klanten met managed servers zullen hier geen enkele hinder van ondervinden. Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

================================================================

Wednesday august 28 2019 between 10PM and 11PM we will bring our shared hosting machines down to install the latest version of Eset File Security.

Customers with managed servers will not have any interruptions.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.