23-04-2020 ONDERHOUD TREND MONITORING / MAINTENANCE TREND MONITORING EDE

Donderdag 23 april 2020 , tussen 12:00 en 14:00 uur vindt er onderhoud plaats aan onze Zabbix trend monitoring server in ons datacentrum in Ede.

Dit zal voor een korte onderbreking zorgen. In de grafieken kunnen gaten ontstaan.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

On thursday, 23th of april 2020, between 12.00 and 02:00pm we will be performing maintenance work on our Zabbix trend monitoring server in Ede.

We will expect some minor interruptions causing gaps in server graphs.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31 85 – 30 30 999.

23-04-2020 ONDERHOUD / MAINTENANCE VMWARE PLATFORM EDE

Donderdag 23-04-2020 , tussen 08:30 en 17:30 uur vindt er onderhoud plaats aan ons VMWare Platform in ons datacentrum in Ede. vCenter server en ESXi hosts krijgen een update. vCenter server kan tijdelijk even onbereikbaar zijn tussen 12:00 en 13:00.
[UPDATE] Op dit moment zijn er nog problemen met camo.

Wij verwachten geen verdere onderbreking van onze diensten.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

On thursday, 23th of april 2020, between 08.30am and 5.30pm we will be performing maintenance work on our VMWare platform in our datacentre in Ede. Our vCenter server and ESXi hosts will be updated. vCenter server will be temporarily offline between 12.00 and 1.00 pm

We expect no interruption in our other services.
[UPDATE]At this moment there are issues with camo

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31 85 – 30 30 999.

19-04-2020 SQL Service Pack Updates klant VM’s / Service Pack Updates customer VM’s

Aanstaande zondag, 19 april 2020, gaan wij klant VM’s voorzien van de laatste Service Pack Updates voor MSSQL. Dit doen wij tijdens het reguliere update window. Hierdoor kunnen de updates langer dan gebruikelijk duren.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

This sunday, april 19 2020, we are going to install the latest MSSQL Service Pack Updates on our customer VM’s. We will do this during the regular update window. Therefore updates might take longer than usual.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31 85 – 30 30 999.

14-02-2020 ONDERHOUD NETWERK / MAINTENANCE NETWORK EDE

Dinsdag 14 april 2020 , tussen 08:30 en 12:30 uur vindt er onderhoud plaats aan onze hardware in ons datacentrum in Ede voor onze backup voorziening.

Wij verwachten geen onderbreking van onze diensten.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

On tuesday, 14th of April 2020, between 08.30am and 12:30pm we will be performing maintenance work on our hardware in our datacentre in Ede for our backup services.

We expect no interruption in our services.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31 85 – 30 30 999.

03-04-2020 Onderhoud netwerk / Maintenance network EDE

Vrijdag 3 april 2020, tussen 08:30 en 12:00 vindt er onderhoud plaats aan onze hardware. Ons nieuwe backup cluster wordt dan in gebruik genomen en verder aangesloten.

Wij verwachten geen onderbreking van onze diensten.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 
085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

On friday, 3th of april 2020, between 8.30am and 12.00pm we will be performing maintenance work on our hardware. Our new backup cluster will be configured further.

We expect no interruption in our services.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call
+31 – 85 – 30 30 999.

01-04-2020 Uitfaseren TLS1.0 en TSL1.1 / Discontinuing TLS1.0 and TLS1.1 [UPDATE]

Zoals reeds middels nieuwsbrieven en mailings aangekondigd zullen wij op woensdag 1 april gaan starten met het uitfaseren van TLS1.0 en 1.1 op al onze managed klantservers. Specifieke afspraken die gemaakt zijn met klanten zullen uiteraard nageleefd worden.

Updates zullen op deze pagina geplaatst worden.

[UPDATE 01-04-2020 16:20]

Alle door Puppet gemanagede Linux klantmachines met Apache zijn voorzien van de nieuwe TLS settings, evenals de Linux shared hosting machines.

Alle Windows 2012r2 (niet-SQL) klantmachines in het platform in Ede zijn voorzien van de nieuwe TLS settings. De wijzigingen zullen na de volgende reboot (dus normaal gesproken tijdens het volgende Windows Update weekend) actief worden.

De MSSQL machines zijn nog niet gedaan omdat een aantal eerst Service Pack Updates dienen te krijgen. Wanneer dit gebeurt wordt nog gecommuniceerd.

[UPDATE 02-04-202]

Alle managed Windows 2016/2019 klantmachines zijn voorzien van de nieuwe TLS settings. Ook hier geldt dat deze wijzigingen pas actief worden na de eerstvolgende reboot. Normaal gesproken gebeurt dat tijdens het volgende Windows Update window.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

As we have announced through mailings and newsletters, we will start to discontinue TLS1.0 and TLS1.1 from wednesday april 1 on all our managed customer servers. Specific agreements with customers will ofcourse be honored.

Updates will be placed on this page.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31 85 – 30 30 999.

[UPDATE 01-04-2020 16:20]

All Linux Apache webservers of our customers that are managed by puppet haven been updated to the new TLS settings. This has also been done for all our shared hosting linux servers.

All Windows 2012r2 (non-SQL) customer machines in our platform in Ede have been updated to the new TLS settings. The changes will go live after the next reboot (so in most cases at the next Windows Update window).

The MSSQL customer machines have not received the new TLS settings yet, because most of them first need the latest Service Pack Updates. We will communicate when this is going to happen.

[UPDATE 02-04-2020]

All managed Windows 2016/2019 customer machines have been updated with the new TLS settings. These changes will also go live after the next reboot (so in most cases at the next Windows Update window).

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31 85 – 30 30 999.

27-03-2020 08:00 – 08:30 : Onderhoud/maintenance SQL Server MySite4u

Vrijdag 27 maart, tussen 08:00 en 08:30 gaan wij onderhoud plegen aan de MSSQL server tbv Mysite4u. Gedurende dit onderhoud zal MySite4u verminderd beschikbaar zijn.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

On friday march 27, between 08:00 and 08:30 we are doing maintenance on the MSSQL server for MySite4u. During this window the MySite4u portal will have reduced availability.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31 85 – 30 30 999.

24-03-2020 Onderhoud netwerk / Maintenance network EDE

Dinsdag 24 maart 2020, tussen 10:30 en 12:30 vindt er onderhoud plaats aan onze hardware. Enkele switches worden er bij geplaatst.

Wij verwachten geen onderbreking van onze diensten.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

On tuesday, 24th of march 2020, between 10.30am and 12.30pm we will be performing maintenance work on our hardware. We will add new switches to our platform.

We expect no interruption in our services.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 85 – 30 30 999.

20-03-2020 Onderhoud netwerk / Maintenance network EDE

Vrijdag 20 maart 2020, tussen 09:00 en 12:30 vindt er onderhoud plaats aan onze hardware. Enkele hosts worden toegevoegd aan ons platform.

Wij verwachten geen onderbreking van onze diensten.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

On friday, march 2020, between 09.00am and 12.30am we will be performing maintenance work on our hardware. We will add new hosts to our platform.

We expect no interruption in our services.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 85 – 30 30 999.

20-02-2020 Onderhoud netwerk / Maintenance network EDE

Donderdag 20 februari 2020, tussen 10:00 en 17:30 vindt er onderhoud plaats aan onze hardware. Enkele hosts worden toegevoegd aan ons platform.

Wij verwachten geen onderbreking van onze diensten.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

On thursday, februari 2020, between 10.00am and 05.30pm we will be performing maintenance work on our hardware. We will add new hosts to our platform.

We expect no interruption in our services.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 85 – 30 30 999.