21-07-2018 Onderhoud / maintenance VMware Haarlem & Zürich

Zaterdag 21 juli 2018 tussen 8.00 en 20.00 gaan we onze VMware omgevingen in Haarlem en Zürich voorzien van de laatste patches. Hierbij zitten patches voor de Spectre-NG kwetsbaarheden. VMs zullen zonder onderbreking door blijven draaien, wel kan het tijdelijk van invloed zijn op de performance.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.


On Saturday Juli 21st between 8.00 and 20.00 we will patch our VMware environments in Haarlem and Zürich. Included are patches for the Spectre-NG vulnerabilities. VMs will continue to run without interruption, but a temporary performance hit might be experienced.

If you have additional questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

31-07, 01+02-08-2018 Netwerkonderhoud / Network Maintenance Ede

Op 31 juli, 1 augustus en 2 augustus zal onze leverancier onderhoud doen aan het netwerk in Ede tussen 0.00 en 6.00. Hierbij worden kleine onderbrekingen in de netwerkverbindingen verwacht.

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht? Stel ze aan support@site4u.nl


On Juli 31st, August 1st and August 2nd our provider will perform maintenance on the network in Ede, between 0.00 and 6.00. Short interruptions of network links are expected.

Do you have questions about this announcement? Please mail them to support@site4u.nl

12-07-2018 Onderhoud / maintenance VMware Ede

Donderdag 12 juli tussen 9:30 en 17:00 zal er onderhoud plaatsvinden op ons VMware platform in Ede. Hierbij zal één van de hosts tijdelijk uit het cluster verwijderd worden. We verwachten geen onderbrekingen in de dienstverlening. Wel kan het van invloed zijn op de performance.

Vragen over dit bericht kunnen gericht worden aan support@site4u.nl.


Thursday July 12th between 09:30 and 17:00 we will perform maintenance on our VMware platform in Ede. We will temporarily remove one of the hosts out of the cluster. We do not expect interruptions in our services, but some performance issues might be experienced.

Questions? Send an email to support@site4u.nl.

05-07-2018 Onderhoud / maintenance VMware Ede

Donderdag 5 juli tussen 9:30 en 17:00 zal er onderhoud plaatsvinden op ons VMware platform in Ede. We verwachten geen onderbrekingen in de dienstverlening.


Thursday July 5th between 09:30 and 17:00 we will perform maintenance on our VMware platform in Ede. We do not expect interruptions in our services.

22-06-2018 Spoedonderhoud / Emergence maintenance Ede [UPDATE 22:50]

Vanavond 22-6-2018 vanaf 19:00 wordt er een vervangende switch geplaatst, naar aanleiding van de storing van 15-6-2018. We doen onze uiterste best om onderbrekingen in de dienstverlening te voorkomen, maar de kans hierop is verhoogd.

We zullen hier updates plaatsen als dit spoedonderhoud voltooid is.


Tonight on June 22nd 2018 from 19:00 we will place a replacing switch. This is because of the malfunction of 15-6-2018. We will do our very best to avoid interruptions in our services, but there is a hightened change of this.

We will update this page when we finished this emergency maintenance.

[UPDATE 22:50]

Onderhoud is geslaagd, nieuwe switch is geplaatst zodat we weer redundant draaien.


Maintenance is finished, new switched is placed and redundancy has been restored.

 

06-06-2018 Onderhoud / maintenance backup infra Ede

Woensdag 6 juni tussen 09:00 en 18:00 vindt er onderhoud plaats aan het storage van onze backupvoorziening in Ede. We zullen hierbij een controller upgrade doen en storage bijplaatsen. We verwachten geen onderbreking in de backupdiensten.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

______________________________

On Wednesday June 6th between 09:00 and 18:00 we will perform maintenance on our backup infrastructure in Ede. We will upgrade a controller and attach more storage. We don’t expect interruptions of our backup services.

If you have additional questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

05-06-2018 Onderhoud / Maintenance UPS Haarlem

5 juni voert Leaseweb onderhoud uit aan de stroomvoorziening in Haarlem, in het bijzonder aan hun UPSen. Aangezien we alles dubbel uitgevoerd hebben verwachten we geen overlast. Wel is de kans hierop groter dan normaal.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

______________________________

On juni 5th Leaseweb will perform maintenance on the power supply in Haarlem, specifically on their UPSes. Since we have redundancy in our equipment, we do not expect any hindrance, but there is an elevated change.

If you have additional questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

27-05-2018 Update mySite4U 3.2

Zondag 27 mei 2018 tussen 20:00 en 22:00 uur zullen we mySite4u bijwerken naar versie 3.2. Tijdens dit onderhoud zal mySite4U enkele minuten niet bereikbaar zijn.

Versie 3.2 is een onderhoud release, er zijn een aantal aanpassingen gedaan aan de modules E-mail en Apparatuur. Overige aanpassingen zijn minder zichtbaar voor eindgebruikers.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.


Sunday May 27th 2018 between 20:00 and 22:00 hr mySite4U will be updated to version 3.2. During this maintenance window mySite4U service will be interrupted for some minutes.

Version 3.2 is a maintenance release. Mail and Equipment modules have been improved. Other modification will be less visible for endusers.

For additional questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

14-05-2018 Vervanging / replacement *.site4u.nl wildcard certificate

Op maandag 14 mei (eerder foutief aangekondigd als dinsdag 14 mei) gaan we ons *.site4u.nl wildcard certificaat vervangen. Dit certificaat wordt op verschillende plekken gebruikt, onder meer op:

  • Onze shared mail
  • De webinterface van onze VPN server
  • Phpmyadmin pagina’s op dedicated servers

Vooral bij de mailserver en VPN server kan het voorkomen dat er na de vervanging problemen met verbinden zijn. Op de mailserver is het een kwestie van het nieuwe certificaat accepteren. Op de VPN server kun je bij problemen het beste de client deinstalleren en opnieuw installeren. Voor instructies, zie http://helpdesk.site4u.nl/display/helpdesk/VPN+toegang

Mocht je er niet uitkomen of heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of telefonisch met 085 – 30 30 999.

________________________

Monday may 14th (earlier incorrectly announced as Tuesday may 14th) we will replace our *.site4u.nl wildcard certificate. This certificate is being used for several services, among which are:

  • Our shared mail
  • The webinterface of our VPN server
  • Phpmyadmin pages on dedicated servers

Especially for the mail- and VPN servers problems may arise. For shared mail it is usually enough to accept the new certificate. For the VPN server it might be neccesary to de- and reinstall the VPN client, which can be downloaded on https://vpn.site4u.nl:943/?src=connect.

If you have additional questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

17-05-2018 Maintenance/onderhoud VMware Ede

Op donderdag 17 mei tussen 9.30 en 18.00 zullen we een aantal van onze VMware hosts gaan patchen. VMs draaien gewoon door, maar mogelijk is er sprake van een tijdelijke performance hit.

Vragen naar aanleiding van dit bericht kunnen naar support@site4u.nl.

________________________

On Thursday may 17th between 9.30 and 18.00 some of our VMware hosts in Ede will receive the latest patches. VMs will continue to run, but some performance issues might be experienced.

Questions about this announcment can be sent to support@site4u.nl.