27-9-2022 stroomonderbreking BIT / power interruption BIT

Tijdens geplande onderhoudswerkzaamheden bij BIT heeft er apparatuur van site4u tijdelijk zonder stroom gezeten. Wij zijn aan het onderzoeken wat de gevolgen hiervan zijn.

Update 09:50: Alle storingen zijn verholpen. De oorzaak wordt verder onderzocht.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


During a maintenance interval site4u equipement has shortly lost power. We’re investigating the consequences.

Update 09:50: All malfunctions have been resolved. The cause is being further investigated.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

21-06-2022 08:30 netwerkprobleem / network problem

Momenteel is er een probleem in ons netwerk.
Wij zijn nog aan het onderzoeken wat hiervan de oorzaak is.

[UPDATE 09:30]
De problemen werden veroorzaakt door een storing bij Cloudflare. Naast onze nameservers gebruiken wij als fallback de Cloudflare nameservers, vanwege de hoge uptime en betrouwbaarheid. Helaas was er een grote storing bij CloudFlare, waardoor veel diensten en websites wereldwijd niet bereikbaar waren.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


There is currently a problem in our network.
We are still investigating what is causing this.

[UPDATE 09:30]
The issues were caused by a Cloudflare outage. In addition to our name servers, we use the Cloudflare name servers as a fallback, because of the high uptime and reliability. Unfortunately, there was a major outage at CloudFlare, which made many services and websites unavailable worldwide.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

17-04-2022 14:45 onderbreking netwerk / interruption network

Op Zondag 17 april, vanaf 14:45 is er een onderbreking in ons netwerk. Onze provider Bit heeft een grote storing. We hebben voor onze netwerken de Bit DNS servers omgezet naar Cloudflare. De oude 2001:7b8:634:: adressen zijn nog niet te bereiken.

[UPDATE] De problemen zijn inmiddels verholpen. Voor meer informatie kun je de status pagina van Bit bekijken: https://www.bit.org/status/

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


On sunday 17 april, from 2:45pm there is a interruption in our network. Our provider Bit has a major outage. We redirected the DNS traffic for Bit to the DNS servers Cloudflare. The old 2001:7b8:634:: adresses are still effected.

[UPDATE] Problems are resolved. For more information have a look at the Bit status page: https://www.bit.org/status/

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

10-02-2022 15:05 Korte onderbreking netwerk / short interruption network

Op donderdag 10 februari, tussen 15:05 en 15:10 was er een korte onderbreking in ons netwerk. Wij zijn nog aan het onderzoeken wat hiervan de oorzaak was. Updates zullen op deze pagina geplaatst worden.

UPDATE 11-02-2022 09:40 :
De oorzaak was een DNS DDOS aanval. De genomen maatregelen hebben ervoor gezorgd dat de impact beperkt bleef tot een korte onderbreking van een paar minuten, en een beperkt deel van de infrastructuur. Wij blijven verbeteringen doorvoeren.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


On thursday 10 february, between 15:05 and 15:10 there was a short interruption in our network. We are investigating the cause. Updates will be placed on this page.

UPDATE 11-02-2022 09:40 :
The cause was a DNS DDOS attack. The measures taken made sure the impact was reduced to only a few minutes of downtime, and also only part of the infrastructure was affected. We will continue to make improvements.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

16-01-2022 17:40 Failing switch

Een van onze switches is uitgevallen. Omdat alles dubbel is uitgevoerd, hebben klanten hier minimale hinder van ondervonden. Er zijn enkele gevallen bekend waarbij VM’s kort niet bij hun storage konden, maar die zijn allemaal hersteld. Wij gaan de defecte switch zo spoedig mogelijk vervangen.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


One of our switches has failed. Because everything is redundant, customers have experienced minimal inconvenience. There have been a few cases where VMs were briefly unable to access their storage, but they have all been recovered. We will replace the defective switch as soon as possible.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

01-12-2021 10:00: Storing mail / Outage mail

Op dit moment is er een probleem met onze shared mail server waardoor mails vertraging oplopen bij het afleveren. Er lijkt geen mail verloren te gaan. Onze engineers zijn aan het zoeken naar de oorzaak en de oplossing.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

Update 14:00 : De storing is verholpen. Alle mail is afgeleverd.
Update 14:00 : The issue has been resolved. All mail has been delivered

02-11-2021 21:45 Storing / Outage DNS servers

Op 02-11-2021 om 21:45 ervaren wij een storing aan onze DNS servers. Er wordt gezocht naar de oorzaak en de oplossing. Updates zullen op deze pagina geplaatst worden.

Update 22:00: De storing is over. Er was een DDOS aanval op onze nameservers gaande. Wij hebben hier informatie uit kunnen halen waarmee wij deze aanvallen nog beter kunnen mitigeren. Deze wijzigingen zullen wij deze week doorvoeren.

UPDATE 22:50: Helaas is er momenteel weer een DDOS aanval gaande. Deze aanval duurde tot 23:00.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


On 02-11-2021 at 21:45 we are experiencing an outage on our DNS servers. We are investigating the cause and the solution.

Update 22:00: The outage has resolved. This was caused by a DDOS attack on our nameservers. We were able to get more information out of this which will help us mitigate these attacks in the future. We will make these changes this week.

UPDATE 22:50 : Unfortunately, another DDOS is taking place at this moment. This attack lasted until 23:00.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

CORRECTIE : 24-09-2021 Storing netwerk Site4u / Outage network Site4u

De vorige verzonden melding aangaande de spamfilters was incorrect.
Om 19:15 hebben wij meldingen gekregen van onze monitoring dat delen van ons netwerk onbereikbaar zijn. Onze engineers zijn de oorzaak aan het onderzoeken.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


The previous sent message regarding the spamfilters was incorrect.

At 19:15 we received notifications from our monitoring that parts of our network are not functioning. Our engineers are investigating the cause.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31 – 85 – 30 30 999.

Update 20:35 : One of our switches had a problem. This switch has been rebooted and this solved the issue. Customer impact has been minimal due to the redundancy in the networking. We will contact the affected customer.

10-09-2021 Storing Spamexperts mailservers / Outage Spamexperts mailserver

Op dit moment ondervinden onze mailservers een storing waardoor mailflow gehinderd is en het gebruikerspanel niet beschikbaar is. Het onderzoek naar de oorzaak loopt; aan een oplossing wordt gewerkt.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


Update 09:55 :
De leverancier heeft vannacht geplande updates uitgevoerd. Daar is iets mis gegaan. De leverancier werkt aan een oplossing. Inkomende en uitgaande mail wordt nog wel verwerkt. Functionaliteit in Mysite4u met betrekking tot mail werkt momenteel niet.

Update 10:25 :
Alle functionaliteit is door de leverancier hersteld. Site4u gaat met de leverancier om de tafel om herhaling in de toekomst te voorkomen.

At this moment our mail servers are experiencing problems that interrupts mailflow. The user panel is not available. We are looking for the cause and the solution.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

Update 10:25 :
All functionality has been restored. Site4u will discuss with the supplier how to prevent a repeat of this issue for the future.

06-05-2021 Storing Mysite4u.nl / Outage mysite4u.nl

Op dit moment ondervindt ons klantportaal mysite4u.nl een storing waardoor gebruikers soms niet in kunnen loggen. Wij zijn aan het zoeken naar de oorzaak en de oplossing.

[UPDATE 12:40] Het probleem is opgelost.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


At this moment our customer portal mysite4u.nl is experiencing problems that causes users being unable to login. We are looking for the cause and the solution.

[UPDATE 12:40] The problem has been solved

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.