02-07-2020 Storing vcenter server / Outage vcenter server Update 10:43

Donderdag 02-07-2020, vanaf 10:05 uur zijn er problemen op ons vCenter. Op dit moment is camo slecht bereikbaar.

Update: 10:18, vCenter is overgeschakeld naar onze standby vCenter.
Update: 10:41, de vCenter storing heeft alleen impact gehad op het beheer van klanten servers. Geen impact voor klant servers zelf.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

On Thursday, 02-07-2020, between 10.05am there are issues on our vCenter server.

Update: 10.05am, vCenter has failed over to our standby vCenter.
Update: The vCenter server outage only impacted the management of virtual machines. Customer server were not impacted.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31 85 – 30 30 999.

01-07-2020 : 15:30 Netwerkverstoring AMS-IX treft BIT / Site4u

Omstreeks 15.30u vandaag vond er een onderbreking plaats op de Amsterdam Internet Exchange. Daardoor werden sommige diensten bij Bit, en dus Site4u mogelijk ook onderbroken. 15:35 : De verstoring bij AMS-IX is inmiddels verholpen. Het incident is opgelost.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.

Around 15:30u today there was a connection interruption on the Amsterdam Internet Exchange. This caused services at Bit, and thus some services at Site4u to be interrupted. 15:35 The interruption at AMS-IX has been resolved. So is the incident.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31 85 – 30 30 999.

21-06-2020 Korte onderbreking DNS diensten / Short interruption DNS services

Op zondag 21 juni, tussen 15:25 en 15:31 waren er korte problemen in onze DNS services. Hier hebben klant VM’s in ons platform in Nederland mogelijk ook last van gehad. De oorzaak wordt nog onderzocht.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.

Update 22-06-2020

Er was een aanval gaande op onze DNS servers. Voor deze specifieke aanval hadden wij al beveiligingsmaatregelen klaar staan. Deze zullen nu versneld getest worden, en volgende week doorgevoerd worden.

___________________________________________________________________________

On sunday, june 21, between 15:25 and 15:31 there were some short problems in our DNS services. Some customer VM’s in our platform in Holland might have experienced issues because of this. Our engineers are looking into the cause.

Update 22-06-2020 :

There was an attack aimed at our DNS servers. For this particular scenario we already developed countermeasures. These will now be tested with higher priority, and we will take the changes into production next week.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31 85 – 30 30 999.

21-05-2020 Storing DNS / Outage DNS

Donderdag 21-05-2020 , tussen 09:32 en 09:41 uur waren er problemen op onze DNS servers vanwege een DDOS aanval.

De aanval is door onze datacenter afgeslagen.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

On thursday, 21-05-2020, between 09.32 and 09:41 the DNS servers were experiencing issues because of a DDOS attack.

The attack have since been mitigated by our datacenter.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31 85 – 30 30 999.

01-05-2020 Storing netwerk / Outage network

Vrijdag 01-05-2020, tussen 16:16 en 16:22 uur waren er problemen op 1 van onze ESXi hosts. De server is abrupt uitgevallen waarna de servers op deze machine zijn verhuist.

De host is uit ons cluster verwijderd.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

On Friday, 01-05-2020, between 4.16pm and 16:22 the network was experiencing issues.
One of our ESXi hosts unexpectedly shutdown. The servers running on this hosts are migrated to other hosts. The host is removed from our cluster.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31 85 – 30 30 999.

23-04-2020 [Update] Storing VMWare VCSA/ Outage VMWare VCSA

Donderdag 23-04-2020 vanaf 12:00 is er door een geplande update geen volledige toegang tot camo.
De exacte oorzaak hiervan wordt nog onderzocht.
Updates zullen op deze pagina geplaatst worden.
[Update] 15:38 – problemen zijn opgelost. Een bug in VMWare is verholpen. De impact op klanten was klein. Het probleem speelde alleen voor onze eigen administrator accounts.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

On thursday, 24th of april 2020 from 12:00pm due to a scheduled maintenance update the VCSA camo is not working correctly.
We are investigating the cause.
This page will be updated when we have more information.

[Update] 15:38 – Problem resolved, minor impact for our customers. The issue occured mainly for our own administrator accounts. Customeraccount where not affected.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31 85 – 30 30 999.

25-03-2020 Storing netwerk Haarlem / Outage network Haarlem [UPDATE]

Tussen 13:34 en 13:40 waren er problemen op het netwerk in Haarlem. De exacte oorzaak hiervan wordt nog onderzocht. Updates zullen op deze pagina geplaatst worden.

[Update 27-3-2020]: Oorzaak was een ip-conflict veroorzaakt door klant

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Between 13:34 and 13:40 the network in Haarlem was experiencing issues. We are investigating the cause. This page will be updated when we have more information.

[Update 27-3-2020]: Cause was an ip conflict caused by customer

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31 85 – 30 30 999.

21-02-2020 01:30 Problemen door verhoogde latency storage / Problems caused by hightened latency storage

In de nacht van donderdag op vrijdag (21 februari), ontstonden er voor enkele klant VM’s problemen vanwege een verhoogde latency richting de storage hardware. Het probleem is opgelost door de VM’s weg te migreren van de betreffende storage. De oorzaak en definitieve oplossing wordt nog onderzocht.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

In the night from thursday to friday (february 21) some customer VM’s experienced problems due to a hightened latency on the storage hardware. We fixed the problem at hand by migrating the VM’s in question away from that storage. The cause and definitive solution are still under investigation.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31 85 – 30 30 999.

16-01-2020 Storing webinterface Spam Experts / Malfunction web interface Spam Experts [UPDATE]

12.10 Momenteel is de webinterface van Spam Experts niet bereikbaar vanwege een certificaat probleem. De leverancier onderzoekt het probleem.

Er kunnen tijdelijk geen nieuwe mailboxen aangemaakt worden.
Alle mail wordt gewoon verstuurd en ontvangen.

[Update]: 15:36 De webinterface van Spam Experts is weer operationeel.
Mailboxen kunnen weer beheerd worden.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

12.10 The Spam Experts web interface is currently unavailable due to a certificate issue. The supplier is investigating the problem.

It is temporarily not possible to create new mailboxes.
All mail is sent and received.

[Update]: 15:36 The webinterface of Spam Experts is operational again.
Mailboxes can be managed again.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31 85 – 30 30 999.

08/01/2020 13:27 : Storing datacenter Zwitserland / Outage Data centre Switserland [UPDATE]

Er is een storing gaande bij ons datacenter in Zurich Zwitserland. Er wordt ter plekke aan een oplossing gewerkt. Updates zullen op deze sites geplaatst worden. Onze excuses voor het eventuele ongemak.

[Update]: Tussen 13:27 en 13:57 had ons datacentrum in Zwitserland te kampen met een nog nader te verklaren netwerkstoring. Updates zullen op de statuspagina van Nexellent geplaatst worden : https://nexellentag.statuspage.io/ .
Voor onze klanten werkt alles weer naar behoren.

[Update]: Vanwege het incident op woensdag 08.01.2020 zal Nexellent de aanbevelingen van de verkoper volgen en dringende maatregelen nemen om de voortdurende optimale werking van het netwerk te garanderen. Daarom is er spoedonderhoud ingepland.

Datum: dinsdag 14 januari 2020 22:30 uur tot woensdag 15 januari 00:30 uur

Vanwege de redundante netwerktopologie wordt verkeer omgeleid via andere paden en wordt slechts een minimale hoeveelheid korte onderbrekingen verwacht.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Currently, our datacentre in Zurich Switserland is having an outage. Engineers on site are working on a solution. Updates will be posted on this page. Our apologies for the inconvenience.

[Update]: Between 13:27 and 13:57 our datacentre in Switerland was experiencing a network outage, the reason is yet to be determined. Updates will be posted on the status page of Nexellent : https://nexellentag.statuspage.io/
For our customers everything is running as expected.

[Update]: Due to the incident on Wednesday, 08.01.2020, Nexcellent will follow the vendor’s recommendations and implement urgent measures to ensure the continued optimal operation of the network.
Therefore emergency maintenance is scheduled.

Date: Tuesday, 14th January 2020 10:30 pm until Wednesday, 15th January 00:30 am

Due to the redundant network topology, traffic will be re-routed via other paths and only a minimal amount of short interruptions is expected.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31 85 – 30 30 999.