06-05-2021 Storing Mysite4u.nl / Outage mysite4u.nl

Op dit moment ondervindt ons klantportaal mysite4u.nl een storing waardoor gebruikers soms niet in kunnen loggen. Wij zijn aan het zoeken naar de oorzaak en de oplossing.

[UPDATE 12:40] Het probleem is opgelost.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

At this moment our customer portal mysite4u.nl is experiencing problems that causes users being unable to login. We are looking for the cause and the solution.

[UPDATE 12:40] The problem has been solved

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31 85 – 30 30 999.

29-04-2021 09:25 DDOS aanval / DDOS attack

Er vind een DDoS aanval op een server binnen ons netwerk plaats. De aanval is zeer snel opgemerkt door het Datacenter die meteen actie hebben ondernomen.
De DDoS aanval kan overlast in de vorm van verbroken verbindingen opleveren.

[IMPACT] Verminderde bereikbaarheid DNS servers.
[UPDATE] Aanval was op onze DNS servers. Onze ns1 is sinds 10:40 weer volledig bereikbaar. ns2 en ns3 sinds 11:30.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

A DDoS attack is taking place on a server within our network. The attack was very quickly noticed by the Datacenter who immediately took action.
The DDoS attack can cause nuisance in the form of broken connections.

[IMPACT] Reachability problems DNS servers.
[UPDATE] The DDOS attack occurred on our DNS servers. ns1 is completely reachable again since 10:40am. ns2 and ns3 since 11:30am.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31 85 – 30 30 999.

26-04-2021 Storing DNS / Outage DNS

Maandag 26-04-2021 , tussen 20:40 en 21:28 uur waren er problemen op onze DNS servers vanwege een DDOS aanval.

De aanval is door onze datacenter inmiddels afgeslagen.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

On Monday, 26-04-2021, between 20.40 and 21:28 the DNS servers were experiencing issues because of a DDOS attack.

The attack have since been mitigated by our datacenter.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31 85 – 30 30 999.

06-04-2021 Gedeeltelijke storing monitoring / partial outage monitoring

Na een reguliere update vanmorgen functioneert een deel van onze monitoring niet meer. Onze engineers zijn op zoek naar de oorzaak en de oplossing. Het kan dus zijn dat wij meldingen missen. Mochten klanten problemen ervaren dan kunnen zij contact opnemen met onze servicedesk.

Updates zullen op deze pagina geplaatst worden.

Update 14:40 De monitoring is weer volledig operationeel.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

After a regular update this morning, some parts of our monitoring are not functioning correctly. Our engineers are investigating the cause and a solution. It is possible we might miss certain notifications because of this. If customers experience any problems, they can contact our servicedesk.

Updates will be posted on this page.

Update 14:40 : The monitoring is fully operational again.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31 85 – 30 30 999.

31-12-2020 DDOS aanval linux shared hosting

Op donderdag 31 December rond 13:00 hadden we een DDOS aanval op enkele van onze shared linux servers. Gevolgen: vertraagde weergave sites.

Storing opgelost 31 December om 14:40. Er is actie ondernomen om herhaling te voorkomen.

________________________

On thursday december 31th around 01:00pm there was a DDOS attack on some of our shared linux servers. Impact: slow loading of sites.

We had fixed the issue on 02:40 pm. We have taken action to avoid this in the future.

9-11-2020 11.37 – 12.30 storing domein site4u.nl / interruption domain site4u.nl

Vanwege DNSSEC problemen is het domein site4u.nl (en daarmee alle subdomeinen) tijdelijk (ca. 11.37 – 12.30) slecht bereikbaar geweest. Ook sommige websites / applicaties van klanten die het domein site4u.nl gebruiken hebben hierdoor onderbrekingen ervaren.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Due to DNSSEC problems, the domain site4u.nl (and therefore all subdomains) was temporarily (ca. 11.37 – 12.30) difficult to reach. Some websites / applications of customers who use the domain site4u.nl have also experienced interruptions.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31 85 – 30 30 999.

23-10-2020 15:20 Internetstoring / internet outage

Vanwege nog onbekende problemen, buiten onze infrastructuur en netwerk, zijn sommige websites/applicaties van onze klanten van buitenaf slechter bereikbaar. Vermoedelijk is er een storing bij een landelijke provider gaande. Wanneer wij meer weten, melden wij het op de status site.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Some of our customer websites and applications are less available due to problems outside of our infrastructure and network. We suspect there is a problem with one of the national providers . We will post more information when we get it.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31 85 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Update 15:50 : Het probleem ligt bij LGI, een netwerkleverancier van Ziggo en KPN. Gebruikers die op deze netwerken zitten zullen dus hinder ondervinden

Update 15:50 The problem lies with LGI, a networksupplier for Ziggo and KPN. Users on these networks will experience problems.

05-10-2020 Beperkte connectiviteitsissues virtuele machines / Limited connectivity issues virtual machines

Vanwege nog onbekende oorzaak verliezen een beperkt aantal klant VM’s op hun interne interface korststondig hun connectiviteit. De oorzaak wordt onderzocht.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

A limited number of customer VM’s is briefly loosing its connectivity on the internal interfaces. The cause is being investigated

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31 85 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

UPDATE 15:52 : Inmiddels is de leverancier (VMWare) bijgeschakeld om het aanhoudende probleem te onderzoeken.

Our supplier (VMWare) is investigating this problem with us now.

___________________________________________________________________________

UPDATE 06-10-2020 15:35 :

Klant VM’s zouden geen hinder meer moeten ondervinden van dit probleem. Er wordt nog steeds in samenwerking met VMWare gezocht naar de oorzaak.

Customer VM’s should no longer be affected by this issue. We are will working with VMWare to find the root cause.

23-09-2020 Gefaalde Veeam backups / Failed Veeam backups

In de nacht van 23 september 2020 zijn door een configuratiefout alle Veeam backups eenmalig mislukt. De fout is opgelost en gedurende deze dag en komende nacht zullen alle VM’s weer probleemloos gebackupt worden.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

In the night of september 23 2020 all Veeam backups have failed due to a configuration error. This error has been solved and during this day and the coming night all VM’s will be backupped properly again.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31 85 – 30 30 999.

26-08-2020 DDOS aanval datacenter Ede / DDOS attack datacentre Ede

Op 26 augustus om 19:52 was er een DDOS aanval op het netwerk van onze leverancier Bit te Ede. Ipv6 connectiviteit lag er gedeeltelijk uit. De aanval is inmiddels gemitigeerd.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

On august 26, at 19:52 there was a DDOS attack on the network of our supplier Bit in Ede. Ipv6 connectivity was partially interrupted. The attack has been mitigated.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31 85 – 30 30 999.