DDoS Ede 15-11-2018

Rond 18:10-18:20, 18:35-18:40 (15 november) en 18:05-18:20 (16 november)  was ons netwerk onbereikbaar door een DDoS op een machine in ons netwerk. We hebben contact met onze leverancier of eventuele vervolgaanvallen gemitigeerd kan worden.

________________________

Around 18:10-18:20, 18:35-18:40 (november 15) and 18:05-1820 (november 16) our network in Ede became unreachable. Cause was a DDoS to one of our servers. We are working with our supplier to mitigate in the event of a new attack.

Intel kwetsbaarheid/vulnerability L1TF

Op 14 augustus is wederom een kwetsbaarheid van Intel processoren naar buiten gebracht. Het gaat om de zogenaamde L1 Terminal Fault (L1TF). We houden de informatie hierover nauwlettend in de gaten en zijn aan het inventariseren welke maatregelen er genomen moeten worden. Updates zullen in dit bericht geplaatst worden. Meer informatie over de kwetsbaarheid vind je hier.

update: 22 oktober 2018

Uitgekomen patches zijn doorgevoerd.


On August 14th a new vulnerability of Intel processors was made public, the so called L1 Terminal Fault (L1TF). We are keeping an eye on the information about the vulnerability and are in the process of drawing up an inventory of measures against it. Updates will be placed in this message. More information on the vulnerability can be found here.

update: October 22nd 2018

Released patches have been applied

 

[update] Problemen service herstart na windows update / Problems services restart after windows update 16-07-2018

update: 21 juli 2018

Microsoft heeft fixes/patches uitgebracht voor verschillende OS-en en beschikbaar gesteld.
Deze kunnen handmatig geinstalleerd worden.

De patches worden ook beschikbaar gesteld in het automatische update proces.
Servers zullen zelf zien wanneer de patches uitgevoerd moeten worden, en deze eventueel in het reguliere Windows Update window uitvoeren (zondagavond).

Versneld (handmatig) uitvoeren van de patch is niet noodzakelijk en doet Site4U alleen op verzoek van de klant.

 

update: july 20 2018

Microsoft has released fixes/patches for the involved OS’s.

These can be installed manually.

These patches will also be made available in the automatic update process.

The servers will see when the patches have to be installed themselves, and if so, they will install them in our regular Windows Update window (sunday evennings)

Manually installing these patches is not in all cases necessary en Site4u will only do this when explicitly requested by the customer.

 

 

 

Problemen service herstart na windows update / Problems services restart after windows update 16-07-2018

Zondag nacht zijn onze windows machines gepatched. Door fouten  in met een van deze patches kan een probleem onstaan met het herstarten van services zoals IIS. Microsoft werkt aan een update, zolang die er niet is is het verstandiger IIS niet te herstarten. Mocht dit wel dringend nodig zijn kunnen we een workaround toepassen waar een windows herstart voor nodig is. Zodra Microsoft een fix uitbrengt zullen we die versneld toepassen.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

______________________________

Sunday night our windows machines have been patched. One of these patches has some defects, leading to problems with restarting services such as IIS.  Microsoft is working on an update. As long as the fix is not available, it is advised not to restart IIS. If you really have to, please contact our servicedesk, so we can apply a workaround, which requires a restart of windows. As soon as Microsoft has a fix we will apply this asap.

If you have additional questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

[Update 24-7-2018] Netwerk storing / Network interruption 15-6-2018

Op dit moment 13:00 is er een netwerk storing in Ede, waarschijnlijk door een defecte switch. Onze engineers onderzoeken de storing, zodra we meer weten plaatsen we hier een update

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.


Currently (13:00) we are experience network problems, probably because of a malfunctioning switch. Our engineers are investigating this problem. We will post updates here.

If you have additional questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

UPDATE 14:15

De kapotte switch heeft ervoor gezorgd dat VMs tijdelijk het storage niet konden bereiken. Op Windows VMs met problemen zijn zaken herstart, waardoor deze weer bereikbaar moeten zijn.

Op verschillende linux VMs hebben we problemen met het filesystem. Onze engineers zijn bezig met deze te onderzoeken en op te lossen.


A failed switch caused a temporary interuption of traffic between VMs and our storage. We restarted services on Windows VMs, they are functioning again. On linux VMs we have trouble with filesystems. Our engineers are working hard to investigate and fix this.

UPDATE 17:00

Op alle linux VMs waar we problemen op zagen hebben we de filesystems gerepareerd, dus die zouden weer naar behoren moeten functioneren. Mocht je toch problemen ondervinden, neem dan contact op met het nummer in de SLA (buiten kantoortijd), of met support@site4u.nl of 085 – 30 30 999 (binnen kantoortijd).

Switches zijn dubbel uitgevoerd, dus momenteel draaien de VMware hosts die op de kapotte switch zijn aangesloten op een enkele andere switch. Dit betekent dat we hier tijdelijk geen redundancy hebben. We doen ons best om deze situatie zo snel mogelijk te herstellen.


We repaired the filesystems of the linux machines that showed problems on monitored services. They should be fully functional again. In case of problems, please contact us on the number mentoined in the SLA (outside of office hours) or support@site4u.nl and 085 – 30 30 999 (within office hours).

Switches are redundant, so currently we are running VMware hosts that are attached to the faulty switch through another switch. This means that they are currently not redundant. We are trying to rectify this situation as soon as possible.

UPDATE 22-6

Er is inmiddels een vervangende switch. Die wordt vandaag geplaatst, zie deze link


A replacement switch is ready. It will be placed today. More info at this link

UPDATE 24-7

De RFO voor dit incident is beschikbaar: RFO_incident_180615

A RFO for this incident is available: RFO_incident_180615 (translation available on request)

 

Problemen / problems e-mail relayservice 11-jun-2018

Op dit moment ondervinden we problemen met onze relay service. Klanten met een relay account op onze antispam diensten (voor het sturen van uitgaande mail) kunnen op dit moment geen uitgaande mail sturen. Door het probleem met de spamfilters kan je momenteel ook geen nieuwe mailboxen aanmaken. Mail vanaf vrijwel alle managed servers wordt wel normaal verstuurd.
Onze leverancier is momenteel bezig het probleem te verhelpen.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

______________________________

At the moment we are experiencing problems with our relay Service. Customers having a relay account can not send mail at  the moment. Because of the service problems it is also not possible to create new mail accounts. Mail from most managed servers is not affected by this problem.

Our supplier is currently trying to fix this problem.

If you have additional questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

UPDATES :

Updates zullen op deze pagina geplaatst worden / Updates will be announced on this page

Update [11 jun 2018 10:15]

Vanaf 9:45 werkt alles weer normaal. Problemen werden veroorzaakt door veranderingen in netwerk configuratie die vier weken later effect op de software licentie hadden.

From 9:45 everything is back to normal. Problems were cause by a changed network configuration wich affected the software license four weeeks later.

DDOS aanval / DDOS attack 4-6-2018

Vanmorgen rond 09:00 vond een DDOS aanval plaats op onze nameservers in Ede en Haarlem. Als gevolg van deze aanval waren deze netwerken enkele minuten onbereikbaar.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

______________________________

This morning 09:00 we were experiencing a DDOS attack on our nameservers in Ede and Haarlem. Because of this attack both networks were not accessible during a few minutes.

If you have additional questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

DDOS aanval / DDOS attack 02-06-2018

Zaterdag avond rond 20:30 vond een DDOS aanval plaats op onze nameservers in Ede en Haarlem. Als gevolg van deze aanval waren deze netwerken enkele minuten onbereikbaar.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

______________________________

Saterday evening 20:30 we were experiencing a DDOS attack on our nameservers in Ede and Haarlem. Because of this attack both networks were not accessible during a few minutes.

If you have additional questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.