[UPDATE] 27-09-2019 Netwerk storing / Network outage Zurich

22:12 Korte onderbreking (3 min) netwerk Zurich. We onderzoeken nog wat het probleem is geweest.

Update: Dit was het gevolg van onderhoud waar wij helaas geen bericht van hadden gekregen.
Zie https://nexellentag.statuspage.io/incidents/44fdd9hbmk56

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

10:12PM Short disruption (3 min) network Zurich. We are still investigating the cause.

Update: Update: This was due to maintenance of which we unfortunately had not received a message.
See https://nexellentag.statuspage.io/incidents/44fdd9hbmk56

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +3185 – 30 30 999.

27-09-2019 storing PowerDNS en Zabbix EDE

Tussen 07:29 en 07:45 was er een korte storing met 1 van onze DNS servers en monitoring service (zabbix). Dit had verder geen gevolgen voor klantservers.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Between 7:29am and 7:45am there was an interruption in one of our DNS servers and monitoring service (zabbix). No impact for our customer servers

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +3185 – 30 30 999.

[UPDATE] 26-09-2019 storing MySite4U

Sinds vanmorgen 10.00 is MySite4U slecht bereikbaar. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van deze storing.

[Update] 10.56:
Het configuratie probleem is opgelost: MySite4U is weer volledig bereikbaar.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

MySite4U has been difficult to reach since 10.00 this morning. Research is being done into the cause of this malfunction.

[Update] 10.56:
The configuration problem has been solved: MySite4U is fully accessible again.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 85 – 30 30 999.

[Update] 06-08-2019 Outage BIT datacentrum Ede

Op dit moment ervaren wij een probleem met onze infrastructuur in het datacenter in Ede. Wij hebben contact opgenomen met onze hosting provider.

[Update] 07-08-2019 15:34: BIT heeft een RFO gepubliceerd, welke te vinden is op: https://www.bit.nl/uploads/images/PDF-Files/Rapport-netwerk-20190806-164028.pdf

[Update] 06-08-2019 18:19: Problemen in het datacenter BIT zijn opgelost. Een volledige beschrijving kun je vinden op de status pagina van Bit.

Meer informatie hierover vind u op de status pagina van BIT:https://www.bit.org/status/

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Currently, we are experiencing an issue with our infrastructure in our datacenter in Ede. We are in contact with our hosting provider.

[Update] 07-08-2019 15:34: BIT published an RFO for yesterdays outage: https://www.bit.nl/uploads/images/PDF-Files/Rapport-netwerk-20190806-164028.pdf

[Update] 6:18 PM: Outage in the datacenter BIT is resolved. A full explanation can be found on the status below.

More information with regard to this outage can be found on their status page: https://www.bit.org/status/

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +3185 – 30 30 999.

04-08-2019 DDOS aanval / DDOS attack datacenter haarlem

Vanmiddag 4 augustus 2019 was ons netwerk in Haarlem een tijd onbereikbaar door een DDoS-aanval. Hierbij zijn sessietabellen van de firewalls volgelopen. Er heeft een automatische failover plaatsgevonden.

We hebben hierop een handmatige failover terug naar de originele master gedaan.

De problemen hebben plaatsgevonden tussen 15:25 en 16:08.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

______________________________

This afternoon August 4th 2019, our network in Haarlem was unavailable for a while due to a DDoS attack. Session tables of the firewalls were filled. An automatic failover has taken place.

We have done a manual failover back to the original master.

The problems took place between 15:25 and 16:08.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

[Update] 27-07-2019 Netwerk storing Zwitserland / Network outage Zurich

Vanaf 18:03 was er een storing in ons netwerk in Zurich.
Een aantal klantmachines zullen hier ook hinder van ondervinden. De oorzaak wordt nog onderzocht.

[Update] : De storing is verholpen.

[Update]: terugkoppeling van de leverancier:

Incident beschrijving:
Met de geïnitieerde ondersteuning van de leverancier werden de logboeken van de getroffen switch geanalyseerd en bleek dat er geheugen problemen waren.
In coördinatie met de verkoper werd de betreffende schakelaar opnieuw opgestart, wat niet leidde tot een bevredigend resultaat.
In een tweede stap werd de schakelaar volledig verwijderd uit het cluster en de configuratie werd verwijderd. Na het opnieuw toevoegen aan het cluster en het opnieuw laden van de configuratie op de schakelaar, werd het netwerkverkeer op alle links weer normaal.
Incident Status:
De getroffen services zijn sinds de restauratie nauwlettend gevolgd en zijn stabiel.
Voorzorgsmaatregelen:
Op basis van de logboeken zal dit probleem samen met de leverancier nader worden onderzocht. Een dergelijk gedrag mag niet leiden tot dit soort situaties. Eventuele vereiste updates of patches die vanwege deze storing op de schakelaars geïnstalleerd moeten worden zullen worden aangekondigd en zullen plaats vinden in standaard onderhoudsvenster.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Since 6:03 pm we are facing a network outage in our network in Zurich.
Some customer machines are affected. We are investigating the cause.

[Update] : Outage is resolved.

[Update]: Feedback from the supplier:

Incident description:
The distribution network of nexellent is managed as a spine – leaf setup. Each spine switch is managed by the fabric (cluster). On 18.05h the nexellent monitoring indicated, that several services at the Glattbrugg datacenter not reachable anymore. The initiated analysis showed that one spine switch is not correctly managed by the fabric anymore (partly loss of sync between the switch and the fabric). As a consequence, all connected links indicated major drop / loss of packages or even loss of connection.
Incident resolution:
With the initiated support of the vendor, the logs of the affected switch got analyzed showing memory issues. In coordination with the vendor, the particular switch got rebooted, which did not lead into a satisfying result. In a second step, the switch got entirely removed from its cluster and the configuration got deleted. After the rejoining into the cluster and reload of the configuration on the switch, the network traffic of all links returned to normal.
Incident Status:
The affected services have been monitored closely since its restoration and are stable.
Preventive actions:
Based on the logs, there will be further investigation of this issue together with the vendor. This, since such a behavior should not lead into this kind of situation. Any updates or patches required to be installed on the switches because of this event and to prevent this type of outages will be announced in advance with a standard maintenance window.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 85 – 30 30 999.

24-06-2019 Korte onderbreking netwerk Ede (NL) / Short interruption network Ede (NL)

op 24-06-2019, tussen 12:07 en 12:09 was er een korte onderbreking in het netwerk van Bit. De oorzaak wordt achterhaald door de leverancier. Updates zullen hier geplaatst worden en op https://www.bit.nl/nl/over-bit/incidenten

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

On 24-06-2019, between 12:07 and 12:09 there was a short interruption in the network of Bit (NL). The cause is being investigated by our supplier. Updates will be posted here and on https://www.bit.nl/nl/over-bit/incidenten

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 85 – 30 30 999.

[Update] 24-06-2019 Mail storing support / Outage support mail

Vanwege een storing ontvangen we tijdelijk geen e-mail op het domein site4u.nl. Dit betekent ook dat mails die naar support@site4u.nl worden gestuurd op dit moment niet door ons worden ontvangen. Voor dringende zaken adviseren wij om ons te bellen op ons hieronder vermelde telefoonnummer.

Update

11.00 De storing is opgelost.
Mocht je geen ticketnummer terug hebben ontvangen in antwoord op je mail naar support adviseren wij om de mail nogmaals te versturen.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Due to an outage we are temporarily not receiving any email on the site4u.nl domain. This also means that mails sent to support@site4u.nl are not received by us at the moment. For urgent matters we advice to call us at our support phone number mentioned below.

Update

11.00 The malfunction has been resolved.
In case you have not received a ticket number in response to your mail to support, we advise you to send the mail again.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 85 – 30 30 999.

[Update] 11-06-2019 Netwerk storing / Network autage Zurich

Vanaf 18:43 was er een storing in ons netwerk.
Een aantal klantmachines zullen hier ook hinder van ondervinden. De oorzaak wordt nog onderzocht.

Monitoring – After a fire incident (18:43 CEST) power on *one* feed at the GLB2 site was lost. Customers which with devices connected to both power-feeds were unaffacted by this issue, but could monitor power-errors beeing generated their equipment.

In the mean time (19:32 CEST) power has been restored to the failed feed and is temporarily provided by generators.
https://nexellentag.statuspage.io/

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Since 6:43 pm we are facing a network outage in our network.
Some customer machines are affected. We are investigating the cause.

Monitoring – After a fire incident (18:43 CEST) power on *one* feed at the GLB2 site was lost. Customers which with devices connected to both power-feeds were unaffacted by this issue, but could monitor power-errors beeing generated their equipment.

In the mean time (19:32 CEST) power has been restored to the failed feed and is temporarily provided by generators.
https://nexellentag.statuspage.io/

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 85 – 30 30 999.

[Update] 03-06-2019 Onderbreking/interruption network Zürich

Sinds 10:48 is er een storing op het netwerk in Zwitserland. Het probleem ligt bij het datacenter. Onze leverancier is hiervan op de hoogte en onderneemt zsm actie. Updates worden op deze pagina geplaatst.

[Update] Rond 11:04 reageerden een aantal services weer, maar er zijn nog steeds problemen. We zijn aan het uitzoeken wat er precies misgaat.

Rond 11:13 was alles weer te bereiken.

________________________

Since 10:48 am we are experiencing issues on our network in Switzerland. The problem lies at the datacenter. Our provider is aware of the problem and is going to take action asap. We will place updates on this page.

[Update] Around 11:04 am some services were available again, but there are still problems. We are in the process of finding out what exactly.

Around 11:13 everything was available again.