31-12-2020 DDOS aanval linux shared hosting

Op donderdag 31 December rond 13:00 hadden we een DDOS aanval op enkele van onze shared linux servers. Gevolgen: vertraagde weergave sites.

Storing opgelost 31 December om 14:40. Er is actie ondernomen om herhaling te voorkomen.

________________________

On thursday december 31th around 01:00pm there was a DDOS attack on some of our shared linux servers. Impact: slow loading of sites.

We had fixed the issue on 02:40 pm. We have taken action to avoid this in the future.

9-11-2020 11.37 – 12.30 storing domein site4u.nl / interruption domain site4u.nl

Vanwege DNSSEC problemen is het domein site4u.nl (en daarmee alle subdomeinen) tijdelijk (ca. 11.37 – 12.30) slecht bereikbaar geweest. Ook sommige websites / applicaties van klanten die het domein site4u.nl gebruiken hebben hierdoor onderbrekingen ervaren.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Due to DNSSEC problems, the domain site4u.nl (and therefore all subdomains) was temporarily (ca. 11.37 – 12.30) difficult to reach. Some websites / applications of customers who use the domain site4u.nl have also experienced interruptions.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31 85 – 30 30 999.

23-10-2020 15:20 Internetstoring / internet outage

Vanwege nog onbekende problemen, buiten onze infrastructuur en netwerk, zijn sommige websites/applicaties van onze klanten van buitenaf slechter bereikbaar. Vermoedelijk is er een storing bij een landelijke provider gaande. Wanneer wij meer weten, melden wij het op de status site.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Some of our customer websites and applications are less available due to problems outside of our infrastructure and network. We suspect there is a problem with one of the national providers . We will post more information when we get it.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31 85 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Update 15:50 : Het probleem ligt bij LGI, een netwerkleverancier van Ziggo en KPN. Gebruikers die op deze netwerken zitten zullen dus hinder ondervinden

Update 15:50 The problem lies with LGI, a networksupplier for Ziggo and KPN. Users on these networks will experience problems.

05-10-2020 Beperkte connectiviteitsissues virtuele machines / Limited connectivity issues virtual machines

Vanwege nog onbekende oorzaak verliezen een beperkt aantal klant VM’s op hun interne interface korststondig hun connectiviteit. De oorzaak wordt onderzocht.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

A limited number of customer VM’s is briefly loosing its connectivity on the internal interfaces. The cause is being investigated

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31 85 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

UPDATE 15:52 : Inmiddels is de leverancier (VMWare) bijgeschakeld om het aanhoudende probleem te onderzoeken.

Our supplier (VMWare) is investigating this problem with us now.

___________________________________________________________________________

UPDATE 06-10-2020 15:35 :

Klant VM’s zouden geen hinder meer moeten ondervinden van dit probleem. Er wordt nog steeds in samenwerking met VMWare gezocht naar de oorzaak.

Customer VM’s should no longer be affected by this issue. We are will working with VMWare to find the root cause.

23-09-2020 Gefaalde Veeam backups / Failed Veeam backups

In de nacht van 23 september 2020 zijn door een configuratiefout alle Veeam backups eenmalig mislukt. De fout is opgelost en gedurende deze dag en komende nacht zullen alle VM’s weer probleemloos gebackupt worden.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

In the night of september 23 2020 all Veeam backups have failed due to a configuration error. This error has been solved and during this day and the coming night all VM’s will be backupped properly again.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31 85 – 30 30 999.

26-08-2020 DDOS aanval datacenter Ede / DDOS attack datacentre Ede

Op 26 augustus om 19:52 was er een DDOS aanval op het netwerk van onze leverancier Bit te Ede. Ipv6 connectiviteit lag er gedeeltelijk uit. De aanval is inmiddels gemitigeerd.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

On august 26, at 19:52 there was a DDOS attack on the network of our supplier Bit in Ede. Ipv6 connectivity was partially interrupted. The attack has been mitigated.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31 85 – 30 30 999.

14-08-2020 15:10 Storing netwerk / Outage network AMS-IX

Vrijdag 14-08-2020 , tussen 15:10 en 15:30 waren er problemen op AMS-IX op locatie Nikhef.

Tussen onze datacenters in Zwitserland en Nederland was op het moment geen verkeer mogelijk.

Storingsmelding Bit:
14-08-2020 15:22:54 Externe internetstoring
Status: lopend incident
Rond 15.10 uur is er veel internetverkeer naar BIT weggevallen. Deze verstoring zit niet in het BIT netwerk en niet in onze datacenters. Het probleem wordt elders op het internet veroorzaakt. Onze verbindingen naar de internet exchanges en transit providers zijn beschikbaar.

https://www.bit.nl/incidenten

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

On friday, 14-08-2020, between 03.10pm and 03.30pm AMS-IX was experiencing issues.

Amsterdam Internet Exchange was having issues on their Nikhef location. Traffic between our datacenters in Switzerland and the Netherlands was not possible.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31 85 – 30 30 999.

05-08-2020 Storing mailservers / Outage mailservers

Woensdag 05-08-2020 , vanaf 00:00 zijn er problemen met onze geenspam mailservers.

Door een fout in de administratie van onze leverancier is het certificaat verlopen. Er word zo spoedig mogelijk een nieuwe geïnstalleerd.

[UPDATE] Het certificaat is geïnstalleerd. Problemen zijn daarmee opgelost. We zijn nog in overleg met onze leverancier.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

On Wednesday, 05-08-2020, from 00.00 we are experiencing problems with our geenspam mailservers.

Due to incorrect dates in our supplier administration a certificate has expired. We will install a new certificate a.s.a.p.

[UPDATE]Certificate is installed. Mailing issues are resolved. We will discuss this with our supplier.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31 85 – 30 30 999.

02-07-2020 Storing vcenter server / Outage vcenter server Update 10:43

Donderdag 02-07-2020, vanaf 10:05 uur zijn er problemen op ons vCenter. Op dit moment is camo slecht bereikbaar.

Update: 10:18, vCenter is overgeschakeld naar onze standby vCenter.
Update: 10:41, de vCenter storing heeft alleen impact gehad op het beheer van klanten servers. Geen impact voor klant servers zelf.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

On Thursday, 02-07-2020, between 10.05am there are issues on our vCenter server.

Update: 10.05am, vCenter has failed over to our standby vCenter.
Update: The vCenter server outage only impacted the management of virtual machines. Customer server were not impacted.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31 85 – 30 30 999.

01-07-2020 : 15:30 Netwerkverstoring AMS-IX treft BIT / Site4u

Omstreeks 15.30u vandaag vond er een onderbreking plaats op de Amsterdam Internet Exchange. Daardoor werden sommige diensten bij Bit, en dus Site4u mogelijk ook onderbroken. 15:35 : De verstoring bij AMS-IX is inmiddels verholpen. Het incident is opgelost.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.

Around 15:30u today there was a connection interruption on the Amsterdam Internet Exchange. This caused services at Bit, and thus some services at Site4u to be interrupted. 15:35 The interruption at AMS-IX has been resolved. So is the incident.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31 85 – 30 30 999.