17-04-2022 14:45 onderbreking netwerk / interruption network

Op Zondag 17 april, vanaf 14:45 is er een onderbreking in ons netwerk. Onze provider Bit heeft een grote storing. We hebben voor onze netwerken de Bit DNS servers omgezet naar Cloudflare. De oude 2001:7b8:634:: adressen zijn nog niet te bereiken.

[UPDATE] De problemen zijn inmiddels verholpen. Voor meer informatie kun je de status pagina van Bit bekijken: https://www.bit.org/status/

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


On sunday 17 april, from 2:45pm there is a interruption in our network. Our provider Bit has a major outage. We redirected the DNS traffic for Bit to the DNS servers Cloudflare. The old 2001:7b8:634:: adresses are still effected.

[UPDATE] Problems are resolved. For more information have a look at the Bit status page: https://www.bit.org/status/

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

10-02-2022 15:05 Korte onderbreking netwerk / short interruption network

Op donderdag 10 februari, tussen 15:05 en 15:10 was er een korte onderbreking in ons netwerk. Wij zijn nog aan het onderzoeken wat hiervan de oorzaak was. Updates zullen op deze pagina geplaatst worden.

UPDATE 11-02-2022 09:40 :
De oorzaak was een DNS DDOS aanval. De genomen maatregelen hebben ervoor gezorgd dat de impact beperkt bleef tot een korte onderbreking van een paar minuten, en een beperkt deel van de infrastructuur. Wij blijven verbeteringen doorvoeren.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


On thursday 10 february, between 15:05 and 15:10 there was a short interruption in our network. We are investigating the cause. Updates will be placed on this page.

UPDATE 11-02-2022 09:40 :
The cause was a DNS DDOS attack. The measures taken made sure the impact was reduced to only a few minutes of downtime, and also only part of the infrastructure was affected. We will continue to make improvements.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

16-01-2022 17:40 Failing switch

Een van onze switches is uitgevallen. Omdat alles dubbel is uitgevoerd, hebben klanten hier minimale hinder van ondervonden. Er zijn enkele gevallen bekend waarbij VM’s kort niet bij hun storage konden, maar die zijn allemaal hersteld. Wij gaan de defecte switch zo spoedig mogelijk vervangen.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


One of our switches has failed. Because everything is redundant, customers have experienced minimal inconvenience. There have been a few cases where VMs were briefly unable to access their storage, but they have all been recovered. We will replace the defective switch as soon as possible.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

01-12-2021 10:00: Storing mail / Outage mail

Op dit moment is er een probleem met onze shared mail server waardoor mails vertraging oplopen bij het afleveren. Er lijkt geen mail verloren te gaan. Onze engineers zijn aan het zoeken naar de oorzaak en de oplossing.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

Update 14:00 : De storing is verholpen. Alle mail is afgeleverd.
Update 14:00 : The issue has been resolved. All mail has been delivered

02-11-2021 21:45 Storing / Outage DNS servers

Op 02-11-2021 om 21:45 ervaren wij een storing aan onze DNS servers. Er wordt gezocht naar de oorzaak en de oplossing. Updates zullen op deze pagina geplaatst worden.

Update 22:00: De storing is over. Er was een DDOS aanval op onze nameservers gaande. Wij hebben hier informatie uit kunnen halen waarmee wij deze aanvallen nog beter kunnen mitigeren. Deze wijzigingen zullen wij deze week doorvoeren.

UPDATE 22:50: Helaas is er momenteel weer een DDOS aanval gaande. Deze aanval duurde tot 23:00.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


On 02-11-2021 at 21:45 we are experiencing an outage on our DNS servers. We are investigating the cause and the solution.

Update 22:00: The outage has resolved. This was caused by a DDOS attack on our nameservers. We were able to get more information out of this which will help us mitigate these attacks in the future. We will make these changes this week.

UPDATE 22:50 : Unfortunately, another DDOS is taking place at this moment. This attack lasted until 23:00.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

CORRECTIE : 24-09-2021 Storing netwerk Site4u / Outage network Site4u

De vorige verzonden melding aangaande de spamfilters was incorrect.
Om 19:15 hebben wij meldingen gekregen van onze monitoring dat delen van ons netwerk onbereikbaar zijn. Onze engineers zijn de oorzaak aan het onderzoeken.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


The previous sent message regarding the spamfilters was incorrect.

At 19:15 we received notifications from our monitoring that parts of our network are not functioning. Our engineers are investigating the cause.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31 – 85 – 30 30 999.

Update 20:35 : One of our switches had a problem. This switch has been rebooted and this solved the issue. Customer impact has been minimal due to the redundancy in the networking. We will contact the affected customer.

10-09-2021 Storing Spamexperts mailservers / Outage Spamexperts mailserver

Op dit moment ondervinden onze mailservers een storing waardoor mailflow gehinderd is en het gebruikerspanel niet beschikbaar is. Het onderzoek naar de oorzaak loopt; aan een oplossing wordt gewerkt.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


Update 09:55 :
De leverancier heeft vannacht geplande updates uitgevoerd. Daar is iets mis gegaan. De leverancier werkt aan een oplossing. Inkomende en uitgaande mail wordt nog wel verwerkt. Functionaliteit in Mysite4u met betrekking tot mail werkt momenteel niet.

Update 10:25 :
Alle functionaliteit is door de leverancier hersteld. Site4u gaat met de leverancier om de tafel om herhaling in de toekomst te voorkomen.

At this moment our mail servers are experiencing problems that interrupts mailflow. The user panel is not available. We are looking for the cause and the solution.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

Update 10:25 :
All functionality has been restored. Site4u will discuss with the supplier how to prevent a repeat of this issue for the future.

06-05-2021 Storing Mysite4u.nl / Outage mysite4u.nl

Op dit moment ondervindt ons klantportaal mysite4u.nl een storing waardoor gebruikers soms niet in kunnen loggen. Wij zijn aan het zoeken naar de oorzaak en de oplossing.

[UPDATE 12:40] Het probleem is opgelost.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


At this moment our customer portal mysite4u.nl is experiencing problems that causes users being unable to login. We are looking for the cause and the solution.

[UPDATE 12:40] The problem has been solved

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

29-04-2021 09:25 DDOS aanval / DDOS attack

Er vind een DDoS aanval op een server binnen ons netwerk plaats. De aanval is zeer snel opgemerkt door het Datacenter die meteen actie hebben ondernomen.
De DDoS aanval kan overlast in de vorm van verbroken verbindingen opleveren.

[IMPACT] Verminderde bereikbaarheid DNS servers.
[UPDATE] Aanval was op onze DNS servers. Onze ns1 is sinds 10:40 weer volledig bereikbaar. ns2 en ns3 sinds 11:30.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


A DDoS attack is taking place on a server within our network. The attack was very quickly noticed by the Datacenter who immediately took action.
The DDoS attack can cause nuisance in the form of broken connections.

[IMPACT] Reachability problems DNS servers.
[UPDATE] The DDOS attack occurred on our DNS servers. ns1 is completely reachable again since 10:40am. ns2 and ns3 since 11:30am.

A DDoS attack has occurred on a server within our network. The attack was noticed very quickly by the Data Center who took immediate action.
The DDoS attack has been repulsed, but may have caused nuisance for customers in the form of dropped connections.
The nuisance has been solved by directing traffic to the National Anti-DDoS Car Wash (NaWas). The DDoS traffic that is aimed at the network is then converted, after which the traffic flows transparently through the NaWas. This “washes” the DDoS traffic away from the legitimate traffic and delivers it via a private connection into the ISP’s own network.
The service, whether it is a website or e-mail traffic, continues to function and the users hardly notice anything. The person who carries out the DDoS will notice: his attack fails.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

26-04-2021 Storing DNS / Outage DNS

Maandag 26-04-2021 , tussen 20:40 en 21:28 uur waren er problemen op onze DNS servers vanwege een DDOS aanval.

De aanval is door onze datacenter inmiddels afgeslagen.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


On Monday, 26-04-2021, between 20.40 and 21:28 the DNS servers were experiencing issues because of a DDOS attack.

The attack have since been mitigated by our datacenter.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.