CORRECTIE : 24-09-2021 Storing netwerk Site4u / Outage network Site4u

De vorige verzonden melding aangaande de spamfilters was incorrect.
Om 19:15 hebben wij meldingen gekregen van onze monitoring dat delen van ons netwerk onbereikbaar zijn. Onze engineers zijn de oorzaak aan het onderzoeken.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

The previous sent message regarding the spamfilters was incorrect.

At 19:15 we received notifications from our monitoring that parts of our network are not functioning. Our engineers are investigating the cause.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31 – 85 – 30 30 999.

Update 20:35 : One of our switches had a problem. This switch has been rebooted and this solved the issue. Customer impact has been minimal due to the redundancy in the networking. We will contact the affected customer.

10-09-2021 Storing Spamexperts mailservers / Outage Spamexperts mailserver

Op dit moment ondervinden onze mailservers een storing waardoor mailflow gehinderd is en het gebruikerspanel niet beschikbaar is. Het onderzoek naar de oorzaak loopt; aan een oplossing wordt gewerkt.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Update 09:55 :
De leverancier heeft vannacht geplande updates uitgevoerd. Daar is iets mis gegaan. De leverancier werkt aan een oplossing. Inkomende en uitgaande mail wordt nog wel verwerkt. Functionaliteit in Mysite4u met betrekking tot mail werkt momenteel niet.

Update 10:25 :
Alle functionaliteit is door de leverancier hersteld. Site4u gaat met de leverancier om de tafel om herhaling in de toekomst te voorkomen.

___________________________________________________________________________

At this moment our mail servers are experiencing problems that interrupts mailflow. The user panel is not available. We are looking for the cause and the solution.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

Update 10:25 :
All functionality has been restored. Site4u will discuss with the supplier how to prevent a repeat of this issue for the future.

06-05-2021 Storing Mysite4u.nl / Outage mysite4u.nl

Op dit moment ondervindt ons klantportaal mysite4u.nl een storing waardoor gebruikers soms niet in kunnen loggen. Wij zijn aan het zoeken naar de oorzaak en de oplossing.

[UPDATE 12:40] Het probleem is opgelost.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

At this moment our customer portal mysite4u.nl is experiencing problems that causes users being unable to login. We are looking for the cause and the solution.

[UPDATE 12:40] The problem has been solved

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

29-04-2021 09:25 DDOS aanval / DDOS attack

Er vind een DDoS aanval op een server binnen ons netwerk plaats. De aanval is zeer snel opgemerkt door het Datacenter die meteen actie hebben ondernomen.
De DDoS aanval kan overlast in de vorm van verbroken verbindingen opleveren.

[IMPACT] Verminderde bereikbaarheid DNS servers.
[UPDATE] Aanval was op onze DNS servers. Onze ns1 is sinds 10:40 weer volledig bereikbaar. ns2 en ns3 sinds 11:30.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

A DDoS attack is taking place on a server within our network. The attack was very quickly noticed by the Datacenter who immediately took action.
The DDoS attack can cause nuisance in the form of broken connections.

[IMPACT] Reachability problems DNS servers.
[UPDATE] The DDOS attack occurred on our DNS servers. ns1 is completely reachable again since 10:40am. ns2 and ns3 since 11:30am.

A DDoS attack has occurred on a server within our network. The attack was noticed very quickly by the Data Center who took immediate action.
The DDoS attack has been repulsed, but may have caused nuisance for customers in the form of dropped connections.
The nuisance has been solved by directing traffic to the National Anti-DDoS Car Wash (NaWas). The DDoS traffic that is aimed at the network is then converted, after which the traffic flows transparently through the NaWas. This “washes” the DDoS traffic away from the legitimate traffic and delivers it via a private connection into the ISP’s own network.
The service, whether it is a website or e-mail traffic, continues to function and the users hardly notice anything. The person who carries out the DDoS will notice: his attack fails.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

26-04-2021 Storing DNS / Outage DNS

Maandag 26-04-2021 , tussen 20:40 en 21:28 uur waren er problemen op onze DNS servers vanwege een DDOS aanval.

De aanval is door onze datacenter inmiddels afgeslagen.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

On Monday, 26-04-2021, between 20.40 and 21:28 the DNS servers were experiencing issues because of a DDOS attack.

The attack have since been mitigated by our datacenter.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

06-04-2021 Gedeeltelijke storing monitoring / partial outage monitoring

Na een reguliere update vanmorgen functioneert een deel van onze monitoring niet meer. Onze engineers zijn op zoek naar de oorzaak en de oplossing. Het kan dus zijn dat wij meldingen missen. Mochten klanten problemen ervaren dan kunnen zij contact opnemen met onze servicedesk.

Updates zullen op deze pagina geplaatst worden.

Update 14:40 De monitoring is weer volledig operationeel.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

After a regular update this morning, some parts of our monitoring are not functioning correctly. Our engineers are investigating the cause and a solution. It is possible we might miss certain notifications because of this. If customers experience any problems, they can contact our servicedesk.

Updates will be posted on this page.

Update 14:40 : The monitoring is fully operational again.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

31-12-2020 DDOS aanval linux shared hosting

Op donderdag 31 December rond 13:00 hadden we een DDOS aanval op enkele van onze shared linux servers. Gevolgen: vertraagde weergave sites.

Storing opgelost 31 December om 14:40. Er is actie ondernomen om herhaling te voorkomen.

________________________

On thursday december 31th around 01:00pm there was a DDOS attack on some of our shared linux servers. Impact: slow loading of sites.

We had fixed the issue on 02:40 pm. We have taken action to avoid this in the future.

9-11-2020 11.37 – 12.30 storing domein site4u.nl / interruption domain site4u.nl

Vanwege DNSSEC problemen is het domein site4u.nl (en daarmee alle subdomeinen) tijdelijk (ca. 11.37 – 12.30) slecht bereikbaar geweest. Ook sommige websites / applicaties van klanten die het domein site4u.nl gebruiken hebben hierdoor onderbrekingen ervaren.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Due to DNSSEC problems, the domain site4u.nl (and therefore all subdomains) was temporarily (ca. 11.37 – 12.30) difficult to reach. Some websites / applications of customers who use the domain site4u.nl have also experienced interruptions.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

23-10-2020 15:20 Internetstoring / internet outage

Vanwege nog onbekende problemen, buiten onze infrastructuur en netwerk, zijn sommige websites/applicaties van onze klanten van buitenaf slechter bereikbaar. Vermoedelijk is er een storing bij een landelijke provider gaande. Wanneer wij meer weten, melden wij het op de status site.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Some of our customer websites and applications are less available due to problems outside of our infrastructure and network. We suspect there is a problem with one of the national providers . We will post more information when we get it.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Update 15:50 : Het probleem ligt bij LGI, een netwerkleverancier van Ziggo en KPN. Gebruikers die op deze netwerken zitten zullen dus hinder ondervinden

Update 15:50 The problem lies with LGI, a networksupplier for Ziggo and KPN. Users on these networks will experience problems.

05-10-2020 Beperkte connectiviteitsissues virtuele machines / Limited connectivity issues virtual machines

Vanwege nog onbekende oorzaak verliezen een beperkt aantal klant VM’s op hun interne interface korststondig hun connectiviteit. De oorzaak wordt onderzocht.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

A limited number of customer VM’s is briefly loosing its connectivity on the internal interfaces. The cause is being investigated

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

UPDATE 15:52 : Inmiddels is de leverancier (VMWare) bijgeschakeld om het aanhoudende probleem te onderzoeken.

Our supplier (VMWare) is investigating this problem with us now.

___________________________________________________________________________

UPDATE 06-10-2020 15:35 :

Klant VM’s zouden geen hinder meer moeten ondervinden van dit probleem. Er wordt nog steeds in samenwerking met VMWare gezocht naar de oorzaak.

Customer VM’s should no longer be affected by this issue. We are will working with VMWare to find the root cause.