4-4-2019 Onderbreking/interruption netwerk Ede

Vanochtend 4 april 2019 hebben we tijdens gepland onderhoud op een deel van ons netwerk een firewall failover moeten uitvoeren waarbij rond 7.46-7.53 de rest van ons netwerk in Ede hinder heeft ondervonden.


Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

This morning April 4th, during planned maintenance on a part of our network, we were forced to do a firewall failover. During this failover, the rest of our network in Ede was interrupted between 7.46-7.53 am.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 – 85 – 30 30 999.

09-03-2019 Netwerkstoring / Network outage Ede [update]

Om 09:59 op zaterdag 09-03-2019 is er een storing in ons netwerk in Ede opgetreden. De oorzaak lijkt bij de leverancier te liggen. Die is de toedracht dan ook aan het onderzoeken.

Je kunt de status volgen op https://www.bit.org/status/

[update]: Het incident is opgelost.
Reguliere operationele wijzigingen aan het netwerk hebben een incident op een switch veroorzaakt. Een aantal virtual machines van klanten, shared services en BIT intern gebruikte infra hebben hier overlast van ondervonden. Deze diensten waren niet of gedeeltelijk onbeschikbaar voor de duur van 15 minuten. Nader onderzoek wordt verricht om te achterhalen waarom een beperkt incident op een switch problemen voor deze diensten heeft veroorzaakt.
_______________________________________________________________

At 09:59AM on saturday march 09 2019 an outage occured in our network in Ede. The cause seems to be on our suppliers end. They are investigating the cause.

You can follow the progression at https://www.bit.org/status/

[update]: The incident has been resolved.
Regular operational changes to the network caused a minor incident on one of the switches. This caused disruptions for a small number of virtual machines of customers, shared services and some BIT internally used infra. These services were unavailable or partly unavailable for a duration of approximately 15 minutes. Further investigation will be performed to find out why a minor incident caused problems for some other services.

16-02-2019 Netwerkstoring Zwitserland / Network outage Switserland [update]

Op dit moment (16-02-2019 01:45) is er een storing aan ons netwerk in Zwitserland. Een aantal klantmachines zullen hier ook hinder van ondervinden. De oorzaak wordt nog onderzocht.

At this moment (16-02-2019 01:45) we face a network outage in our network in Switserland. Some customer machines are affected. We are investigating the cause.

Updates zullen hier geplaatst worden / Updates will be posted here.

[Update 04:27]: Het netwerk is weer volledig operationaal, de reden van de storing zal op een later tijdstip hier gemeld worden.

[Update 04:27] : The network is fully operational again, the cause of the outage will be explained later on this page.

[Update 01-03-2019]:
De RFO voor dit incident is beschikbaar: http:// https://status.site4u.nl/wp-content/uploads/RFO_incident_190220.pdf
the RFO for this incident is available: https://status.site4u.nl/wp-content/uploads/RFO_incident_190220_ENG.pdf

14-02-2019 Performance problemen VMWare Ede [update]

Momenteel zijn er performance problemen met ons VMWare cluster Ede.
Update: Performance problemen zijn opgelost.
Problemen traden tussen volgende momenten op:
14:50 – 15:50

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

Currently we are experiencing performance issues on our VMWare cluster Ede
Update: Performance are resolved. 
Issues occured between the following moments:
14:50 – 15:50

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 – 85 – 30 30 999.

14-02-2019 Verminderde / reduced redundancy VMware Haarlem

Momenteel hebben we te maken met een probleem op ons VMware platform in Haarlem. Het vermoeden bestaat dat het probleem op 1 ESXi host gelokaliseerd is. Deze is dan ook tijdelijk uit productie genomen. Hierdoor draaien we momenteel met verminderde redundancy, maar we zouden nog steeds een probleem op een van de andere hosts moeten kunnen opvangen.

We werken samen met onze leverancier hard om het probleem op te lossen.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

______________________________

Currently we are experiencing a problem on our VMware platform in Haarlem. We suspect that the problem is localized on 1 of the ESXi hosts. Therefore this host has been taken out of production for now. Because of this, we are running with reduced redundancy, but we should still be able to continue services in event of another host failing.

We are working hard with our supplier to resolve this issue.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 – 85 – 30 30 999.

05-02-2019 Onderbreking/interruption DNS services

Door onderhoud aan de DNS servers is er tussen 14:10 en 14:35 een onderbreking geweest in de DNS service van een aantal domeinen. Hierdoor kan het zijn dat een domein tijdelijk niet bereikbaar was.
De update is teruggedraaid en zal later opnieuw worden ingepland.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

______________________________

Due to maintenance on the DNS servers, there was a disturbance in the DNS service of some domains between 14:10 and 14:35. As a result, some domains may have been temporarily unavailable.
The update has been rolled back and will be scheduled again later.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 – 85 – 30 30 999.

30-01-2019 Performance problemen/issues

Tijdens het geplande onderhoud van vandaag (https://status.site4u.nl/2019/01/24/onderhoud-vmware-platform/) bleek er een probleem met een van de glasvezels van 1 van onze ESXi hosts in Ede. Hierdoor zijn er kortstondige problemen geweest met de verbinding met het achterliggende storage. Dit was op de volgende momenten:

  • 13:47-13:51
  • 14:09-14:10

Alleen VMs die op de host met de kapotte glasfiber stonden hebben hier last van ondervonden. Het probleem is inmiddels verholpen.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

______________________________

During the planned maintenance today (https://status.site4u.nl/2019/01/24/onderhoud-vmware-platform/) a problem with one of the optic fibers of one of our ESXi hosts in Ede occurred. Because of this there were some interruptions with the connection to the storage, during the following times:

  • 13:47-13:51
  • 14:09-14:10

Only VMs that resided on the host with the faulty fiber were affected. The problem has been resolved.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 – 85 – 30 30 999.

22-01-2019 Storing e-mail kantoor Site4U / E-mail interruption Site4U office [update]

Momenteel komen e-mails verzonden aan …@site4u.nl niet bij ons binnen. De mails gaan niet verloren maar worden vertraagd afgeleverd. Als er dringende vragen zijn kun je bellen naar 085-30 30 999.

UPDATE

12:15 22 jan 2019
De storing is opgelost, alle mails zijn alsnog binnengekomen en zullen zsm worden afgehandeld.

______________________________

Currently e-mails sent to …@ site4u.nl are not received by us. The mails are not lost but are delivered delayed. If there are urgent questions you can call +31-85-30 30 999.

UPDATES

12:15 Jan 22, 2019
The malfunction has been resolved, all e-mails have been received and will be handled asap.


14-01-2019 DDOS aanval / DDOS attack

Vanmiddag 14 januari 2019 was ons netwerk in Haarlem een tijd onbereikbaar door een DDoS-aanval. Hierbij zijn sessietabellen van de firewalls volgelopen. Er heeft een automatische failover plaatsgevonden maar de sessietabel op de nieuwe primary liep ook vol.

We hebben hierop een handmatige failover terug naar de originele master gedaan en een aantal IP adressen geblokkerd.

De problemen hebben plaatsgevonden tussen 13:51 en 14:27.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

______________________________


This afternoon January 14th 2019, our network in Haarlem was unavailable for a while due to a DDoS attack. Session tables of the firewalls were filled. An automatic failover has taken place but the session table on the new primary was also full.

We have done a manual failover back to the original master and blocked a number of IP addresses.

The problems took place between 13:51 and 14:27.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

22-12-2018 Netwerkstoring / Network Outage

Om 05:12 op zaterdag 22-12-2018 is er een storing in ons netwerk opgetreden. De oorzaak lijkt bij de leverancier te liggen. Die is de toedracht dan ook aan het onderzoeken.

Updates zullen op deze pagina gepost worden.

 

At 5:12AM on saturday december 12 2018 an outage occured in our network. The cause seems to be on our suppliers end. They are investigating the cause.

Updates will be posted on this page.

 

Update 06:14 :

De core routers bij onze leverancier zijn gecrashed. Het verloop is hier te volgen :

https://www.bit.org/status/

 

Update 06:14 :

The core routers at our supplier have crashed. Updates will be posted here :

https://www.bit.org/status/

 

 

 

UPDATE 06:58

Onze leverancier heeft het probleem begonnen en het netwerk is weer bereikbaar.

Our supplier has found the cause of the outage and the network is reachable again.

 

UPDATE 07:07

Het netwerk is weer stabiel. Engineers van het datacenter doen onderzoek naar de oorzaak.

The network is stable again. Engineers at the datacentre are investigating the cause.

https://www.bit.org/status/