11-06-2019 Netwerk storing / Network autage Zurich [UPDATE]

Monitoring – After a fire incident (18:43 CEST) power on *one* feed at the GLB2 site was lost. Customers which with devices connected to both power-feeds were unaffacted by this issue, but could monitor power-errors beeing generated their equipment.

In the mean time (19:32 CEST) power has been restored to the failed feed and is temporarily provided by generators.
https://nexellentag.statuspage.io/

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Monitoring – After a fire incident (18:43 CEST) power on *one* feed at the GLB2 site was lost. Customers which with devices connected to both power-feeds were unaffacted by this issue, but could monitor power-errors beeing generated their equipment.

In the mean time (19:32 CEST) power has been restored to the failed feed and is temporarily provided by generators.
https://nexellentag.statuspage.io/

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 85 – 30 30 999.

03-06-2019 Onderbreking/interruption network Zürich [UPDATE]

Sinds 10:48 is er een storing op het netwerk in Zwitserland. Het probleem ligt bij het datacenter. Onze leverancier is hiervan op de hoogte en onderneemt zsm actie. Updates worden op deze pagina geplaatst.

[Update] Rond 11:04 reageerden een aantal services weer, maar er zijn nog steeds problemen. We zijn aan het uitzoeken wat er precies misgaat.

Rond 11:13 was alles weer te bereiken.

________________________

Since 10:48 am we are experiencing issues on our network in Switzerland. The problem lies at the datacenter. Our provider is aware of the problem and is going to take action asap. We will place updates on this page.

[Update] Around 11:04 am some services were available again, but there are still problems. We are in the process of finding out what exactly.

Around 11:13 everything was available again.

30-05-2019 Spoedonderhoud storage platform Haarlem / Emergency maintenance storage on Haarlem platform [UPDATE]

Vanwege een storing aan 1 van de batterijen van 1 van de controllers van 1 van de storage switches in Haarlem, zullen wij vanavond om 22:30 handmatig failoveren naar de andere controler. De verwachte impact is minimaal.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

Due to a faulty battery on a controller of one of our storage switches in Haarlem, we will manually failover to the other controller, tonight at 22:30. The expected impact is minimal.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

Updates zullen hier geplaatst worden / Updates will be posted here.

Update 06-06-2019

De failover is op de avond van 30-05 succesvol uitgevoerd. Om de betrouwbaarheid van het platform te kunnen garanderen, hebben we gistermiddag (05-06-2019) de gehele controller laten vervangen door de leverancier.

The planned failover on 30-05 has been succesfully executed. To ensure the stability and reliabilty of the platform we had our supplier place a new controller yesterday afternoon (05-06-2019).

4-4-2019 Onderbreking/interruption netwerk Ede

Vanochtend 4 april 2019 hebben we tijdens gepland onderhoud op een deel van ons netwerk een firewall failover moeten uitvoeren waarbij rond 7.46-7.53 de rest van ons netwerk in Ede hinder heeft ondervonden.


Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

This morning April 4th, during planned maintenance on a part of our network, we were forced to do a firewall failover. During this failover, the rest of our network in Ede was interrupted between 7.46-7.53 am.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 – 85 – 30 30 999.

09-03-2019 Netwerkstoring / Network outage Ede [UPDATE]

Om 09:59 op zaterdag 09-03-2019 is er een storing in ons netwerk in Ede opgetreden. De oorzaak lijkt bij de leverancier te liggen. Die is de toedracht dan ook aan het onderzoeken.

Je kunt de status volgen op https://www.bit.org/status/

[update]: Het incident is opgelost.
Reguliere operationele wijzigingen aan het netwerk hebben een incident op een switch veroorzaakt. Een aantal virtual machines van klanten, shared services en BIT intern gebruikte infra hebben hier overlast van ondervonden. Deze diensten waren niet of gedeeltelijk onbeschikbaar voor de duur van 15 minuten. Nader onderzoek wordt verricht om te achterhalen waarom een beperkt incident op een switch problemen voor deze diensten heeft veroorzaakt.
_______________________________________________________________

At 09:59AM on saturday march 09 2019 an outage occured in our network in Ede. The cause seems to be on our suppliers end. They are investigating the cause.

You can follow the progression at https://www.bit.org/status/

[update]: The incident has been resolved.
Regular operational changes to the network caused a minor incident on one of the switches. This caused disruptions for a small number of virtual machines of customers, shared services and some BIT internally used infra. These services were unavailable or partly unavailable for a duration of approximately 15 minutes. Further investigation will be performed to find out why a minor incident caused problems for some other services.

16-02-2019 Netwerkstoring Zwitserland / Network outage Switserland [UPDATE]

Op dit moment (16-02-2019 01:45) is er een storing aan ons netwerk in Zwitserland. Een aantal klantmachines zullen hier ook hinder van ondervinden. De oorzaak wordt nog onderzocht.

At this moment (16-02-2019 01:45) we face a network outage in our network in Switserland. Some customer machines are affected. We are investigating the cause.

Updates zullen hier geplaatst worden / Updates will be posted here.

[Update 04:27]: Het netwerk is weer volledig operationaal, de reden van de storing zal op een later tijdstip hier gemeld worden.

[Update 04:27] : The network is fully operational again, the cause of the outage will be explained later on this page.

[Update 01-03-2019]:
De RFO voor dit incident is beschikbaar: http:// https://status.site4u.nl/wp-content/uploads/RFO_incident_190220.pdf
the RFO for this incident is available: https://status.site4u.nl/wp-content/uploads/RFO_incident_190220_ENG.pdf

14-02-2019 Performance problemen VMWare Ede [UPDATE]

Momenteel zijn er performance problemen met ons VMWare cluster Ede.
Update: Performance problemen zijn opgelost.
Problemen traden tussen volgende momenten op:
14:50 – 15:50

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

Currently we are experiencing performance issues on our VMWare cluster Ede
Update: Performance are resolved. 
Issues occured between the following moments:
14:50 – 15:50

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 – 85 – 30 30 999.

14-02-2019 Verminderde / reduced redundancy VMware Haarlem

Momenteel hebben we te maken met een probleem op ons VMware platform in Haarlem. Het vermoeden bestaat dat het probleem op 1 ESXi host gelokaliseerd is. Deze is dan ook tijdelijk uit productie genomen. Hierdoor draaien we momenteel met verminderde redundancy, maar we zouden nog steeds een probleem op een van de andere hosts moeten kunnen opvangen.

We werken samen met onze leverancier hard om het probleem op te lossen.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

______________________________

Currently we are experiencing a problem on our VMware platform in Haarlem. We suspect that the problem is localized on 1 of the ESXi hosts. Therefore this host has been taken out of production for now. Because of this, we are running with reduced redundancy, but we should still be able to continue services in event of another host failing.

We are working hard with our supplier to resolve this issue.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 – 85 – 30 30 999.

05-02-2019 Onderbreking/interruption DNS services

Door onderhoud aan de DNS servers is er tussen 14:10 en 14:35 een onderbreking geweest in de DNS service van een aantal domeinen. Hierdoor kan het zijn dat een domein tijdelijk niet bereikbaar was.
De update is teruggedraaid en zal later opnieuw worden ingepland.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

______________________________

Due to maintenance on the DNS servers, there was a disturbance in the DNS service of some domains between 14:10 and 14:35. As a result, some domains may have been temporarily unavailable.
The update has been rolled back and will be scheduled again later.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 – 85 – 30 30 999.

30-01-2019 Performance problemen/issues

Tijdens het geplande onderhoud van vandaag (https://status.site4u.nl/2019/01/24/onderhoud-vmware-platform/) bleek er een probleem met een van de glasvezels van 1 van onze ESXi hosts in Ede. Hierdoor zijn er kortstondige problemen geweest met de verbinding met het achterliggende storage. Dit was op de volgende momenten:

  • 13:47-13:51
  • 14:09-14:10

Alleen VMs die op de host met de kapotte glasfiber stonden hebben hier last van ondervonden. Het probleem is inmiddels verholpen.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

______________________________

During the planned maintenance today (https://status.site4u.nl/2019/01/24/onderhoud-vmware-platform/) a problem with one of the optic fibers of one of our ESXi hosts in Ede occurred. Because of this there were some interruptions with the connection to the storage, during the following times:

  • 13:47-13:51
  • 14:09-14:10

Only VMs that resided on the host with the faulty fiber were affected. The problem has been resolved.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 – 85 – 30 30 999.