22-01-2019 Storing e-mail kantoor Site4U / E-mail interruption Site4U office [UPDATE]

Momenteel komen e-mails verzonden aan …@site4u.nl niet bij ons binnen. De mails gaan niet verloren maar worden vertraagd afgeleverd. Als er dringende vragen zijn kun je bellen naar 085-30 30 999.

UPDATE

12:15 22 jan 2019
De storing is opgelost, alle mails zijn alsnog binnengekomen en zullen zsm worden afgehandeld.

______________________________

Currently e-mails sent to …@ site4u.nl are not received by us. The mails are not lost but are delivered delayed. If there are urgent questions you can call +31-85-30 30 999.

UPDATES

12:15 Jan 22, 2019
The malfunction has been resolved, all e-mails have been received and will be handled asap.


14-01-2019 DDOS aanval / DDOS attack

Vanmiddag 14 januari 2019 was ons netwerk in Haarlem een tijd onbereikbaar door een DDoS-aanval. Hierbij zijn sessietabellen van de firewalls volgelopen. Er heeft een automatische failover plaatsgevonden maar de sessietabel op de nieuwe primary liep ook vol.

We hebben hierop een handmatige failover terug naar de originele master gedaan en een aantal IP adressen geblokkerd.

De problemen hebben plaatsgevonden tussen 13:51 en 14:27.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

______________________________


This afternoon January 14th 2019, our network in Haarlem was unavailable for a while due to a DDoS attack. Session tables of the firewalls were filled. An automatic failover has taken place but the session table on the new primary was also full.

We have done a manual failover back to the original master and blocked a number of IP addresses.

The problems took place between 13:51 and 14:27.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

22-12-2018 Netwerkstoring / Network Outage

Om 05:12 op zaterdag 22-12-2018 is er een storing in ons netwerk opgetreden. De oorzaak lijkt bij de leverancier te liggen. Die is de toedracht dan ook aan het onderzoeken.

Updates zullen op deze pagina gepost worden.

 

At 5:12AM on saturday december 12 2018 an outage occured in our network. The cause seems to be on our suppliers end. They are investigating the cause.

Updates will be posted on this page.

 

Update 06:14 :

De core routers bij onze leverancier zijn gecrashed. Het verloop is hier te volgen :

https://www.bit.org/status/

 

Update 06:14 :

The core routers at our supplier have crashed. Updates will be posted here :

https://www.bit.org/status/

 

 

 

UPDATE 06:58

Onze leverancier heeft het probleem begonnen en het netwerk is weer bereikbaar.

Our supplier has found the cause of the outage and the network is reachable again.

 

UPDATE 07:07

Het netwerk is weer stabiel. Engineers van het datacenter doen onderzoek naar de oorzaak.

The network is stable again. Engineers at the datacentre are investigating the cause.

https://www.bit.org/status/

15-11-2018 DDoS Ede

Rond 18:10-18:20, 18:35-18:40 (15 november) en 18:05-18:20 (16 november)  was ons netwerk onbereikbaar door een DDoS op een machine in ons netwerk. We hebben contact met onze leverancier of eventuele vervolgaanvallen gemitigeerd kan worden.

________________________

Around 18:10-18:20, 18:35-18:40 (november 15) and 18:05-1820 (november 16) our network in Ede became unreachable. Cause was a DDoS to one of our servers. We are working with our supplier to mitigate in the event of a new attack.

14-08-2018 Intel kwetsbaarheid/vulnerability L1TF [UPDATE]

Op 14 augustus is wederom een kwetsbaarheid van Intel processoren naar buiten gebracht. Het gaat om de zogenaamde L1 Terminal Fault (L1TF). We houden de informatie hierover nauwlettend in de gaten en zijn aan het inventariseren welke maatregelen er genomen moeten worden. Updates zullen in dit bericht geplaatst worden. Meer informatie over de kwetsbaarheid vind je hier.

update: 22 oktober 2018

Uitgekomen patches zijn doorgevoerd.


On August 14th a new vulnerability of Intel processors was made public, the so called L1 Terminal Fault (L1TF). We are keeping an eye on the information about the vulnerability and are in the process of drawing up an inventory of measures against it. Updates will be placed in this message. More information on the vulnerability can be found here.

update: October 22nd 2018

Released patches have been applied

 

16-07-2018 Problemen service herstart na windows update / Problems services restart after windows update [update]

update: 21 juli 2018

Microsoft heeft fixes/patches uitgebracht voor verschillende OS-en en beschikbaar gesteld.
Deze kunnen handmatig geinstalleerd worden.

De patches worden ook beschikbaar gesteld in het automatische update proces.
Servers zullen zelf zien wanneer de patches uitgevoerd moeten worden, en deze eventueel in het reguliere Windows Update window uitvoeren (zondagavond).

Versneld (handmatig) uitvoeren van de patch is niet noodzakelijk en doet Site4U alleen op verzoek van de klant.

 

update: july 20 2018

Microsoft has released fixes/patches for the involved OS’s.

These can be installed manually.

These patches will also be made available in the automatic update process.

The servers will see when the patches have to be installed themselves, and if so, they will install them in our regular Windows Update window (sunday evennings)

Manually installing these patches is not in all cases necessary en Site4u will only do this when explicitly requested by the customer.

 

 

 

16-07-2018 Problemen service herstart na windows update / Problems services restart after windows update

Zondag nacht zijn onze windows machines gepatched. Door fouten  in met een van deze patches kan een probleem onstaan met het herstarten van services zoals IIS. Microsoft werkt aan een update, zolang die er niet is is het verstandiger IIS niet te herstarten. Mocht dit wel dringend nodig zijn kunnen we een workaround toepassen waar een windows herstart voor nodig is. Zodra Microsoft een fix uitbrengt zullen we die versneld toepassen.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

______________________________

Sunday night our windows machines have been patched. One of these patches has some defects, leading to problems with restarting services such as IIS.  Microsoft is working on an update. As long as the fix is not available, it is advised not to restart IIS. If you really have to, please contact our servicedesk, so we can apply a workaround, which requires a restart of windows. As soon as Microsoft has a fix we will apply this asap.

If you have additional questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

15-06-2018 Netwerk storing / Network interruption [update 24-07-2018]

Op dit moment 13:00 is er een netwerk storing in Ede, waarschijnlijk door een defecte switch. Onze engineers onderzoeken de storing, zodra we meer weten plaatsen we hier een update

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.


Currently (13:00) we are experience network problems, probably because of a malfunctioning switch. Our engineers are investigating this problem. We will post updates here.

If you have additional questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

UPDATE 14:15

De kapotte switch heeft ervoor gezorgd dat VMs tijdelijk het storage niet konden bereiken. Op Windows VMs met problemen zijn zaken herstart, waardoor deze weer bereikbaar moeten zijn.

Op verschillende linux VMs hebben we problemen met het filesystem. Onze engineers zijn bezig met deze te onderzoeken en op te lossen.


A failed switch caused a temporary interuption of traffic between VMs and our storage. We restarted services on Windows VMs, they are functioning again. On linux VMs we have trouble with filesystems. Our engineers are working hard to investigate and fix this.

UPDATE 17:00

Op alle linux VMs waar we problemen op zagen hebben we de filesystems gerepareerd, dus die zouden weer naar behoren moeten functioneren. Mocht je toch problemen ondervinden, neem dan contact op met het nummer in de SLA (buiten kantoortijd), of met support@site4u.nl of 085 – 30 30 999 (binnen kantoortijd).

Switches zijn dubbel uitgevoerd, dus momenteel draaien de VMware hosts die op de kapotte switch zijn aangesloten op een enkele andere switch. Dit betekent dat we hier tijdelijk geen redundancy hebben. We doen ons best om deze situatie zo snel mogelijk te herstellen.


We repaired the filesystems of the linux machines that showed problems on monitored services. They should be fully functional again. In case of problems, please contact us on the number mentoined in the SLA (outside of office hours) or support@site4u.nl and 085 – 30 30 999 (within office hours).

Switches are redundant, so currently we are running VMware hosts that are attached to the faulty switch through another switch. This means that they are currently not redundant. We are trying to rectify this situation as soon as possible.

UPDATE 22-6

Er is inmiddels een vervangende switch. Die wordt vandaag geplaatst, zie deze link


A replacement switch is ready. It will be placed today. More info at this link

UPDATE 24-7

De RFO voor dit incident is beschikbaar: RFO_incident_180615

A RFO for this incident is available: RFO_incident_180615 (translation available on request)

 

11-06-2018 Problemen / problems e-mail relayservice

Op dit moment ondervinden we problemen met onze relay service. Klanten met een relay account op onze antispam diensten (voor het sturen van uitgaande mail) kunnen op dit moment geen uitgaande mail sturen. Door het probleem met de spamfilters kan je momenteel ook geen nieuwe mailboxen aanmaken. Mail vanaf vrijwel alle managed servers wordt wel normaal verstuurd.
Onze leverancier is momenteel bezig het probleem te verhelpen.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

______________________________

At the moment we are experiencing problems with our relay Service. Customers having a relay account can not send mail at  the moment. Because of the service problems it is also not possible to create new mail accounts. Mail from most managed servers is not affected by this problem.

Our supplier is currently trying to fix this problem.

If you have additional questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

UPDATES :

Updates zullen op deze pagina geplaatst worden / Updates will be announced on this page

Update [11 jun 2018 10:15]

Vanaf 9:45 werkt alles weer normaal. Problemen werden veroorzaakt door veranderingen in netwerk configuratie die vier weken later effect op de software licentie hadden.

From 9:45 everything is back to normal. Problems were cause by a changed network configuration wich affected the software license four weeeks later.