04-06-2018 DDOS aanval / DDOS attack

Vanmorgen rond 09:00 vond een DDOS aanval plaats op onze nameservers in Ede en Haarlem. Als gevolg van deze aanval waren deze netwerken enkele minuten onbereikbaar.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

______________________________

This morning 09:00 we were experiencing a DDOS attack on our nameservers in Ede and Haarlem. Because of this attack both networks were not accessible during a few minutes.

If you have additional questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

02-06-2018 DDOS aanval / DDOS attack

Zaterdag avond rond 20:30 vond een DDOS aanval plaats op onze nameservers in Ede en Haarlem. Als gevolg van deze aanval waren deze netwerken enkele minuten onbereikbaar.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

______________________________

Saterday evening 20:30 we were experiencing a DDOS attack on our nameservers in Ede and Haarlem. Because of this attack both networks were not accessible during a few minutes.

If you have additional questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

07-05-2018 Storing/malfunction netwerk Ede

Momenteel (sinds 14.30) hebben we last van een storing waardoor machines in Ede slecht bereikbaar zijn. We zijn bezig met de oorzaak te achterhalen en dit op te lossen.

Rond 14.55 hebben we een aanpassing gedaan aan onze firewalls waardoor de overlast beperkt wordt. Sites zijn weer bereikbaar. We zijn bezig met de bron van de storing te onderzoeken.

Na de eerste aanval gemitigeerd te hebben lag ons netwerk tussen 16:50 en 16:55 weer kort onder vuur.
Om 16:55 was alles weer bereikbaar.
We werken met man en macht om zo snel mogelijk een oplossing voor de problemen te vinden.

Updates zullen op deze pagina geplaatst worden.

[17:00]

Verkeer naar de aangevallen server wordt omgeleid via de anti DDOS dienst NaWas.
Samen met de klant zijn aanvullende maatregelen genomen om de server en ons netwerk verder te beschermen.

________________________

 

At the moment (since 14.30) we are experiencing problems in our netwerk in Ede. We are working to find the cause and solve the problems.

Around 14.55 we changed a setting in our firewall config in order to limit the disturbance. Sites are available again. We are investigating the source of the malfunction.

After succesfully mitigating the initial attack, our network has been targeted again from 16:50 until 16:55.
At 16:55 all our network services were up again.
We have all are resources dedicated to finding a solution for the current problems.

Updates information will appear on this page.

[17:00]

Traffic for the server under attack is redirected to  NaWas.
Additional work has been done to protect this server and our network.

18-04-2018 Storing/malfunction linux shared hosting

Op woendsdag 18 april rond 23:03 hadden we een storing op enkele van onze shared linux servers.

Storing opgelost 19 april om 00:10. Er is actie ondernomen om herhaling te voorkomen.

________________________

On wednesday april 18th around 23:03 there was a malfunction on some of our shared linux servers.

We had fixed the immediate malfunction on 00:10 april 19th. We have taken action to avoid this in the future.

14-03-2018 Storing datacenter Ede

14 maart 2018 rond 15:23 was er een storing in ons datacenter in Ede.Kort daarna kwamen diensten weer terug.

Meer informatie bij onze provider op: https://www.bit.nl/news/1796/93/Netwerkstoring

21-01-2018 Storing gedeelte netwerk

Zondag 21 januari 2018 was er een storing in een deel van het netwerk van Bit in Ede. Dit duurde van 17.54 tot 18.06 uur.

Meer informatie vind je hier: https://www.bit.nl/news/1767/93/Netwerk-storing

Vragen naar aanleiding van dit bericht kunnen gestuurd worden naar support@site4u.nl

19-01-2018 Telefoonstoring kantoor

Helaas heeft onze telefoon leverancier sinds ongeveer 11 uur last van een storing op op het platform van hun leverancier, hierdoor zijn wij slecht of niet bereikbaar per telefoon.

Er zijn geen problemen met uitgaand verkeer, dus je kunt wel door ons gebeld worden.

Heb je een probleem mail dan naar support@site4u.nl; onze mail heeft geen last van deze storing.

28-10-2017 Storing door DDOS aanval

Zaterdagavond om 19.45 uur was er een DDoS aanval op een server binnen ons netwerk. De aanval is zeer snel opgemerkt door het Datacenter die meteen actie hebben ondernomen.

De DDoS aanval is afgeslagen maar kan wel overlast in de vorm van verbroken verbindingen opgeleverd hebben voor klanten.

De overlast was binnen twee minuten opgelost doordat het verkeer naar de Nationale Anti-DDoS Wasstraat (NaWas) werd geleid. Het DDoS-verkeer dat gericht is op het netwerk wordt dan omgezet,
waarna het verkeer transparant via de NaWas loopt. Deze “wast” het DDoS verkeer weg uit het legitieme verkeer en levert dit via een prive-verbinding af in het eigen netwerk van de ISP.
De dienst, of het nu een website is of mailverkeer, blijft functioneren en de gebruikers merken vrijwel niets. Wel degene die de DDoS uitvoert: zijn aanval mislukt namelijk.

Als je naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebt kun je contact op nemen met support@site4u.nl