16-07-2018 Problemen service herstart na windows update / Problems services restart after windows update

Zondag nacht zijn onze windows machines gepatched. Door fouten  in met een van deze patches kan een probleem onstaan met het herstarten van services zoals IIS. Microsoft werkt aan een update, zolang die er niet is is het verstandiger IIS niet te herstarten. Mocht dit wel dringend nodig zijn kunnen we een workaround toepassen waar een windows herstart voor nodig is. Zodra Microsoft een fix uitbrengt zullen we die versneld toepassen.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

______________________________

Sunday night our windows machines have been patched. One of these patches has some defects, leading to problems with restarting services such as IIS.  Microsoft is working on an update. As long as the fix is not available, it is advised not to restart IIS. If you really have to, please contact our servicedesk, so we can apply a workaround, which requires a restart of windows. As soon as Microsoft has a fix we will apply this asap.

If you have additional questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

15-06-2018 Netwerk storing / Network interruption [update 24-07-2018]

Op dit moment 13:00 is er een netwerk storing in Ede, waarschijnlijk door een defecte switch. Onze engineers onderzoeken de storing, zodra we meer weten plaatsen we hier een update

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.


Currently (13:00) we are experience network problems, probably because of a malfunctioning switch. Our engineers are investigating this problem. We will post updates here.

If you have additional questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

UPDATE 14:15

De kapotte switch heeft ervoor gezorgd dat VMs tijdelijk het storage niet konden bereiken. Op Windows VMs met problemen zijn zaken herstart, waardoor deze weer bereikbaar moeten zijn.

Op verschillende linux VMs hebben we problemen met het filesystem. Onze engineers zijn bezig met deze te onderzoeken en op te lossen.


A failed switch caused a temporary interuption of traffic between VMs and our storage. We restarted services on Windows VMs, they are functioning again. On linux VMs we have trouble with filesystems. Our engineers are working hard to investigate and fix this.

UPDATE 17:00

Op alle linux VMs waar we problemen op zagen hebben we de filesystems gerepareerd, dus die zouden weer naar behoren moeten functioneren. Mocht je toch problemen ondervinden, neem dan contact op met het nummer in de SLA (buiten kantoortijd), of met support@site4u.nl of 085 – 30 30 999 (binnen kantoortijd).

Switches zijn dubbel uitgevoerd, dus momenteel draaien de VMware hosts die op de kapotte switch zijn aangesloten op een enkele andere switch. Dit betekent dat we hier tijdelijk geen redundancy hebben. We doen ons best om deze situatie zo snel mogelijk te herstellen.


We repaired the filesystems of the linux machines that showed problems on monitored services. They should be fully functional again. In case of problems, please contact us on the number mentoined in the SLA (outside of office hours) or support@site4u.nl and 085 – 30 30 999 (within office hours).

Switches are redundant, so currently we are running VMware hosts that are attached to the faulty switch through another switch. This means that they are currently not redundant. We are trying to rectify this situation as soon as possible.

UPDATE 22-6

Er is inmiddels een vervangende switch. Die wordt vandaag geplaatst, zie deze link


A replacement switch is ready. It will be placed today. More info at this link

UPDATE 24-7

De RFO voor dit incident is beschikbaar: RFO_incident_180615

A RFO for this incident is available: RFO_incident_180615 (translation available on request)

 

11-06-2018 Problemen / problems e-mail relayservice

Op dit moment ondervinden we problemen met onze relay service. Klanten met een relay account op onze antispam diensten (voor het sturen van uitgaande mail) kunnen op dit moment geen uitgaande mail sturen. Door het probleem met de spamfilters kan je momenteel ook geen nieuwe mailboxen aanmaken. Mail vanaf vrijwel alle managed servers wordt wel normaal verstuurd.
Onze leverancier is momenteel bezig het probleem te verhelpen.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

______________________________

At the moment we are experiencing problems with our relay Service. Customers having a relay account can not send mail at  the moment. Because of the service problems it is also not possible to create new mail accounts. Mail from most managed servers is not affected by this problem.

Our supplier is currently trying to fix this problem.

If you have additional questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

UPDATES :

Updates zullen op deze pagina geplaatst worden / Updates will be announced on this page

Update [11 jun 2018 10:15]

Vanaf 9:45 werkt alles weer normaal. Problemen werden veroorzaakt door veranderingen in netwerk configuratie die vier weken later effect op de software licentie hadden.

From 9:45 everything is back to normal. Problems were cause by a changed network configuration wich affected the software license four weeeks later.

04-06-2018 DDOS aanval / DDOS attack

Vanmorgen rond 09:00 vond een DDOS aanval plaats op onze nameservers in Ede en Haarlem. Als gevolg van deze aanval waren deze netwerken enkele minuten onbereikbaar.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

______________________________

This morning 09:00 we were experiencing a DDOS attack on our nameservers in Ede and Haarlem. Because of this attack both networks were not accessible during a few minutes.

If you have additional questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

02-06-2018 DDOS aanval / DDOS attack

Zaterdag avond rond 20:30 vond een DDOS aanval plaats op onze nameservers in Ede en Haarlem. Als gevolg van deze aanval waren deze netwerken enkele minuten onbereikbaar.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

______________________________

Saterday evening 20:30 we were experiencing a DDOS attack on our nameservers in Ede and Haarlem. Because of this attack both networks were not accessible during a few minutes.

If you have additional questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

07-05-2018 Storing/malfunction netwerk Ede

Momenteel (sinds 14.30) hebben we last van een storing waardoor machines in Ede slecht bereikbaar zijn. We zijn bezig met de oorzaak te achterhalen en dit op te lossen.

Rond 14.55 hebben we een aanpassing gedaan aan onze firewalls waardoor de overlast beperkt wordt. Sites zijn weer bereikbaar. We zijn bezig met de bron van de storing te onderzoeken.

Na de eerste aanval gemitigeerd te hebben lag ons netwerk tussen 16:50 en 16:55 weer kort onder vuur.
Om 16:55 was alles weer bereikbaar.
We werken met man en macht om zo snel mogelijk een oplossing voor de problemen te vinden.

Updates zullen op deze pagina geplaatst worden.

[17:00]

Verkeer naar de aangevallen server wordt omgeleid via de anti DDOS dienst NaWas.
Samen met de klant zijn aanvullende maatregelen genomen om de server en ons netwerk verder te beschermen.

________________________

 

At the moment (since 14.30) we are experiencing problems in our netwerk in Ede. We are working to find the cause and solve the problems.

Around 14.55 we changed a setting in our firewall config in order to limit the disturbance. Sites are available again. We are investigating the source of the malfunction.

After succesfully mitigating the initial attack, our network has been targeted again from 16:50 until 16:55.
At 16:55 all our network services were up again.
We have all are resources dedicated to finding a solution for the current problems.

Updates information will appear on this page.

[17:00]

Traffic for the server under attack is redirected to  NaWas.
Additional work has been done to protect this server and our network.

18-04-2018 Storing/malfunction linux shared hosting

Op woendsdag 18 april rond 23:03 hadden we een storing op enkele van onze shared linux servers.

Storing opgelost 19 april om 00:10. Er is actie ondernomen om herhaling te voorkomen.

________________________

On wednesday april 18th around 23:03 there was a malfunction on some of our shared linux servers.

We had fixed the immediate malfunction on 00:10 april 19th. We have taken action to avoid this in the future.

14-03-2018 Storing datacenter Ede

14 maart 2018 rond 15:23 was er een storing in ons datacenter in Ede.Kort daarna kwamen diensten weer terug.

Meer informatie bij onze provider op: https://www.bit.nl/news/1796/93/Netwerkstoring

21-01-2018 Storing gedeelte netwerk

Zondag 21 januari 2018 was er een storing in een deel van het netwerk van Bit in Ede. Dit duurde van 17.54 tot 18.06 uur.

Meer informatie vind je hier: https://www.bit.nl/news/1767/93/Netwerk-storing

Vragen naar aanleiding van dit bericht kunnen gestuurd worden naar support@site4u.nl