Vaste onderhoudsvensters

Vaste onderhoudsvensters Windows servers:
Zondag tussen 23:00 en maandag 01:00 uur worden de updates geautomatiseerd doorgevoerd.
Grote updates zijn altijd de eerste zondag na patch Tuesday van Microsoft (2e dinsdag vd maand).

Vaste onderhoudsvensters Linux servers:
Elke eerste woensdag van de maand tussen 23:00 uur en donderdag 01:00 uur worden updates geautomatiseerd doorgevoerd.

Tijdens updates is er een syteembeheerder standby om eventuele problemen te verhelpen.

______________________________

Regular maintenance windows

Regular maintenance windows Windows servers:
The updates will be implemented automatically between 23:00 and Monday 01:00 hrs.
Big updates are always the first Sunday after Microsoft’s Tuesday Patch (2nd Tuesday of the month).

Regular maintenance windows Linux servers:
Every first Wednesday of the month between 23:00 hours and Thursday 01:00 hours, updates are implemented automatically.

During updates there is a system administrator standby to correct any problems.